e-Arşiv nedir?

e-Arşiv uygulaması e-Fatura uygulamasının bir üst versiyonu gibi düşünülebilir.

e-Fatura uygulaması kapsamında olmayan mükelleflere faturalar kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenip ilk nüshası yani aslı gönderilmekte ve ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında gönderici mükelleflerce saklanılmaktadır.

e-Arşiv uygulaması ile e-Fatura uygulaması kapsamı dışında kalan mükelleflere de elektronik ortamda fatura düzenlenebilmesine ayrıca saklanması ve ibraz edilebilmesine de imkan sağlanmıştır.

Bu sayede çok sayıda fatura düzenleyen ve düzenledikleri faturaların ikinci nüshalarını kağıt ortamda saklamaları gereken mükellefler artık ikinci nüshaları da elektronik ortamda saklayabilecektir.

e-Arşiv kullanmak isteyen mükelleflerin e-Fatura sistemine de kayıtlı olması gerekmektedir.

Zorunluluk kapsamında olan mükellefler yani internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılında brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler 1.1.2016 tarihi itibariyle e-Arşiv'e geçmek zorundadırlar.

e-Arşivi uygulamasını kullanabilmenin 2 farklı yöntemi bulunmaktadır;

Birinci yöntem e-Arşiv Uygulamasını Bilgi İşlem Sistemini Entegre Ederek Kullanmak Amacıyla Başvuru;

e-Arşiv Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanmak isteyen mükellefler, e-Arşiv Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen belgeler ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı'na posta yoluyla başvuracaklardır.

İkinci yöntem özel entegrasyon yöntemi ile başvurudur.

Özel entegratör aracılığıyla e-Arşiv uygulamasını kullanmak isteyen mükellefler, Medyasoft gibi Başkanlıktan e-Arşiv uygulaması için izin almış özel entegratörlere başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. e-Arşiv Uygulamasından özel entegrasyon yöntemiyle yararlanacak mükelleflerin ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığına bir başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Medyasoft'un veri merkezi hizmeti alanında öncü olan Doruknet ile yaptığı iş ortaklığıyla kurulan ve her iki firma güvencesinde olan e-Dönüşüm bilgi sistemleri alt yapısı ile mükellefler verilerini 10 yıl boyunca güvenle saklayabilirler.