e-Defter nedir?

Vergi Usul Kanunu'na veya Türk Ticaret Kanunu'na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

e-Defter süreci Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirtmiş olduğu format ve standarda uygun şekilde ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanan yazılımlar aracılığıyla yevmiye ve kebir defterlerinin aylık olarak oluşturulması ve ilgili defterlere ait oluşturulan beratların Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine gönderilmesi, sonrasında başkanlığın sistemi ile imzalanan beratların oluşturulan ilgili defterler ile saklanmasıyla tamamlanır.

Gönüllü olarak e-Defter başvurusu yapmak mümkündür. Gönüllü olarak e-Deftere geçmek isteyen mükellefler edefter.gov.tr başvuru menüsünden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru sırasında gerçek kişiler elektronik imza veya mali mühür, tüzel kişiler mali mühür kullanmalıdır.

1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile e-Defter uygulamasının ön koşullarından olan e-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Yani e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmadan e-Defter uygulamasından yararlanılabilir.

Uygulamaya geçmek zorunda olan mükellefler edefter.gov.tr adresinde duyurulan yeni genişleme tebliğleriyle sürece dahil olmaktadırlar.

e-Defter'in mükelleflere faydaları şöyle sıralanabilir:

  • Muhasebesel süreçlerde kaybolan eforlarının önüne geçilmesi.
  • Daha kolay takip edilebilir ticari hayata geçilmesi.
  • Kırtasiye giderlerinin ortadan kalkması.
  • Arşivleme giderlerinin ortadan kalkması

e-Defter hizmetini mükellefler, tercihlerine göre hem müşteri bilgi sistemlerinde hem de Medyasoft gibi bazı uyumlu yazılım üreticilerinin imkan sağladığı bulut ortamlar üzerinden kullanabilmektedirler.