e-Defter Nedir?

Vergi Usul Kanununa veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

e-Defter süreci Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirtmiş olduğu format ve standarda uygun şekilde ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanan yazılımlar aracılığıyla yevmiye ve kebir defterlerinin aylık olarak oluşturulmasıyla başlar. İlgili defterlere ait oluşturulan beratların Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine gönderilmesi ve sonrasında başkanlığın sistemiyle imzalanan beratların oluşturulan ilgili defterler ile saklanmasıyla tamamlanır.

Mükellefler, gönüllü olarak e-defter uygulamasına başvurabilir. Gönüllü olarak e-Deftere geçmek isteyen mükellefler edefter.gov.tr başvuru menüsünden başvurularını gerçekleştirir. Başvuru sırasında gerçek kişilerin elektronik imza veya mali mühür, tüzel kişilerin mali mühür kullanması gerekir.

1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile e-Defter uygulamasının ön koşullarından olan e-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Dolayısıyla e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmadan e-Defter uygulamasından yararlanılabilmek mümkündür.  

e-Defter’in Avantajları Nelerdir?

  • Muhasebe süreçlerinde kaybolan eforlarının önüne geçilir,
  • Muhasebe alanında çalışan personelin iş yükü azalır ve motivasyonu artar,
  • Daha kolay takip edilebilir ticari hayata geçilir,
  • Kırtasiye giderleri ortadan kalkar,
  • Öngörülebilir büyüme ve yatırım stratejisine fırsat sağlar.