Kişisel Gelişim Eğitimleri

Medyasoft Kişisel Gelişim Eğitim Takvimi:

Eğitim Adı Eğitmen Eğitim Tarihi Eğitim Süresi
Mülakat Teknikleri Eğitimi Ali Coşkun 16-17 Ekim 2014 2 gün
Yaratıcı Düşünme Eğitimi Filiz Bozkurt 23-24 Ekim 2014 2 gün
Etkili Sunuş Teknikleri Eğitimi Ali Coşkun 10-11 Kasım 2014 2 gün
Çatışma Yönetimi Eğitimi Filiz Bozkurt 13-14 Kasım 2014 2 gün

Medyasoft Kişisel Gelişim Eğitimleri:

 

Mülakat Teknikleri Eğitimi

Bu eğitimin amacı mülakatların maksimum düzeyde verimli ve etkili olabilmesi için katılımcılara yeni beceriler kazandırmaktır. Bu eğitimle mülakat tekniklerini hem teorik hem de pratikte göstermek hedeflenmektedir.

 • Tanışma ve Hedeflerin Belirlenmesi
 • Temel Mülakat Kavramları
 • Temel, yönetsel ve görevsel yetkinlikler
 • Hangi işe kim ve İşe alma süreci
 • İş tanımında olmazsa olmazlar
 • Ölçülebilirlik ve gözlenebilirlik aralıkları
 • Mülakatlarda ortaya çıkan engeller, Mülakatçı HATALARI
 • Mülakat için HAZIRLIK
 • Mülakatı Yapan ve Mülakata Gelen için Mülakatın Önemi
 • Mülakat planı: Çift yönlü süreç
 • Alınacak verileri belirleme
 • Verilecek bilgiler
 • Not alma ve aday profili farklılıklarının önemi (deneyimli – deneyimsiz)
 • Mülakat süreci
 • Giriş bölümü (Ortam hazırlığı, Karşılama, Isındırma)
 • Giriş bölümünde sorulabilecek sorular ve değerlendirilmesi
 • Dinleme ve dinlettirme
 • Sonlandırma
 • Mülakatlarda soru sorma teknikleri
 • Mülakat sırasında asla sorulmayacak sorular
 • Yönlendirilmiş sorular
 • Yanıtı bilinen sorular
 • Özgeçmiş üzerinden giderek mülakat gerçekleştirebilmek
 • Mülakat türleri
 • Birebir
 • Ardışık
 • Panel
 • Mülakat sonrası bilgilendirme
 • Video çekimi ve  grup mülakat çalışmaları
 • Değerlendirme ve Kapanış

Etkili Sunuş Teknikleri Eğitimi

Bu eğitim katılımcıların sunumlarını daha etkili ve verimli bir hale getirip, ilgi ve dikkati yüksek düzeyde tutarak, etkin bir sunuşun hem içerik hem tarz olarak nasıl hazırlanacağı konularını geliştirmeyi hedeflemektedir.

 • Tanışma ve hedeflerin belirlenmesi
 • Slayt İçerik Düzeni
 • En Uygun Toplantı Düzeni
 • Heyecanla Arkadaş Olmak
 

3 aşamalı beceri parkuru ile katılımcıların sadece “olumlu yönlendirmelerle” deneme cesareti kazanılmasına yardımcı olunur.

Beceri parkuru – I: Sahne kullanımı ve sahnede beden dili
Beceri parkuru – II: 4 adımlı sunum tekniği
Beceri parkuru – III: Durumsal Sunum Becerileri

  • Sunumda soru cevaplama
  • Sunumda itiraz yönetme
  • Sunumda ilgisizliği giderme
 • Sunuşta dikkat edilmesi gerekenler
 • Sunuş için hazırlık
  • Dinleyici kitlesi
  • Yapı
  • Stil / tarz
  • Neden buradalar?
  • “Yumurta“
  • Eğlence dozu
  • Malzeme hazırlığı
  • Görsel malzeme kullanımı
 • Platform becerileri
  • Vücut dili
  • Ses ve tonlama
  • Etkin alan kullanımı
  • Güven ve rahatlık
  • Heyecan yönetimi
  • Katılım sağlamak
  • Sorularla yönlendirme
  • Olumlu ve yapıcı yaklaşım
 • Zor kişilerle baş etmenin temel ilkeleri
 • Video kayıt ile uygulama ve değerlendirme
 • Değerlendirme ve Kapanış

Yaratıcı Düşünme Eğitimi

İş yaşamının yoğun rekabet ortamı, kurumların ve çalışanların üzerinde, farklı bakma ve farklı düşünme konusunda önemli bir baskı yaratmaktadır. Bu da ancak yaratıcı düşünmeyle mümkündür. Ancak aşırı iş yükü, yerleşik alışkanlıklar ve iş yapma şekilleri yaratıcılığa alan bırakmamaktadır. Yaratıcı düşünme için uygun koşullar olduğunda ise, gerekli bilgi ve becerilerin olmaması farklı fikirler geliştirilmesine engel olmaktadır. Bu eğitimle, katılımcıların zihninde yeni bir pencere açılması ve onlara bu yolda rehberlik edecek bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 • Tanışma ve hedeflerin belirlenmesi
 • Yaratıcılık nedir, ne değildir
 • Değer katan yaratıcılık
 • Yaratıcılık ve beyin
 • Yaratıcılığın kaynağı
 • Yaratıcılıkta iç ve dış faktörler
 • Yaratıcılık kültürünün teşvik edilmesi
 • Zihinsel kondisyonu arttırma
 • Yaratıcılığın önündeki engeller
 • Yaratıcılık potansiyeli
 • Fikir bulma aşamaları
 • İşte yaratıcılığın kullanılması
 • Düşünme tarzını değiştirme
  • Varsayımları sorgulama
  • Problemi tanımlama
  • Lateral düşünme
 • Yaratıcılık tekniklerin uygulanması
  • Seçenek ekleme
  • Çıkarma
  • Birleştirme
  • Abartma
  • Tersine çevirme
  • Karşı çıkma
 • Değerlendirme ve Kapanış

Çatışma Yönetimi Eğitimi

Farklı beklentileri, tercihleri, görüşleri ve değerleri olan kişilerin bir arada olduğu ortamlarda fikir ayrılıkları ve çatışmalar kaçınılmazdır. Ancak doğru tanımlanan ve yönetilen çatışmalar, kişilerin ve kurumların gelişimine önemli katkılar sağlayabilmektedir. Çatışma Yönetimi eğitimi ile katılımcılara, hem kişinin hem de kurumun performansı üzerinde önemli etkileri olan çatışmaların doğru yönetilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 • Tanışma ve Hedeflerin Belirlenmesi
 • Çatışmanın tanımı ve kaynakları
 • Çatışmanın farklı evrelerini tanıma
 • Çatışmanın olumlu ve olumsuz etkileri
 • İşleve ve hiyerarşiye göre çatışma
 • Taraflara göre çatışma
 • Kendini ve insanı tanımanın önemi
 • Çatışmanın temelindeki farklılıklar
 • Çatışmada kişilerin tepkileri
 • Duygusal zeka ve empati
 • Çatışma yönetiminin aşamaları
 • Çatışmalarda yüzleşme
 • Çatışmalarda üçüncü kişinin rolü
 • Çatışmayı doğru tanımlayabilme
 • Doğru soru sorma ve kök nedene inme
 • Çatışma yönetim stratejileri
 • Kaçınma, kabullenme, rekabet
 • Uzlaşma ve işbirliği
 • Çatışmada durumsallık yaklaşımı
 • Çatışma yönetiminde güçler dengesi
 • Çatışma yönetiminde iknanın gücü
 • Değerlendirme ve Kapanış
 

Eğitmenler Hakkında

 

Ali Coşkun

1969 İstanbul doğumlu Ali Coşkun, Lisans Eğitimini BOĞAZİÇİ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde tamamlamış olup, M.B.A. Derecesini ise, sağlık sektöründe İnsan Kaynakları Direktörlüğü yaptığı sırada,  İSTANBUL TEKNİK Üniversitesi Executive M. B. A. Programına devam ederek kazanmıştır. Tüm bunların yanında Ali Coşkun, I.P.I.  da iki yıl PSİKODRAMA eğitimi, Londra da LIVCON International Institute bünyesinde CERTIFIED COACH ve TRAINER Sertifikasyonu ile EURASIAN GESTALT COACHING Institute bünyesinde COACHING Sertifikasyonlarını tamamlamıştır.

“Modern İnsan Kaynakları uygulamaları ile Çalışan Memnuniyeti ve Verimliliğe katkısı” konularında birçok dergi ve gazetede makaleleri yayınlanmış, canlı T.V. programlarına yorumcu ve konuşmacı olarak katılmış olan Ali Coşkun, Danışmanlık, Gıda, İçecek, Tekstil, Perakende, Sağlık ve I. T. Sektörlerinde, 15 yıllık üst düzey yöneticilik kariyerine sahiptir.

Ali Coşkun, eğitim ve kişisel gelişimin ömür boyu devam eden bir süreç olduğuna inanmaktadır. İnsan Kaynakları, Pozitif Psikoloji, Psikodrama, Koçluk ve Mentorlük alanında yurt içi ve yurt dışında tamamladığı eğitim ve sertifikasyonlar ile profesyonel iş yaşamından edindiği deneyimleri harmanlayarak, bilgi, deneyim ve becerilerini, Türkiye’nin büyük ölçekli kurumları ile Eğitmen, Mentor ve Koç olarak paylaşmaktadır.

Ali Coşkun, EMCC (European Mentoring and Coaching Council) ile Per - Yön ve BÜMED üyesi olup aynı zamanda BRM Y.K. Üyesi (Boğaziçi ve Robert Mezunu Sanayici ve İşadamları Derneği) ve KPD Denetim Kurulu Üyesi (Koçluk Platformu Derneği) olarak ilgili STK ve Mesleki Örgütlerde aktif görev almaktadır.

İngilizce bilen, evli ve altı yaşında bir kızı olan Ali Coşkun, üniversite yılları sırasında Lisanslı olarak basketbol oynamış ve halen fırsat buldukça basketbol oynamakta, kişisel gelişim konuları ile ilgilenmektedir.

Filiz Bozkurt

Filiz Bozkurt, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise aynı üniversitenin İşletme Fakültesi, ‘Organizasyon ve İşletme Politikası’ bölümünde tamamlamış, tezini ‘Stratejik Yönetim ve Portföy Analizinin Strateji Seçiminde Kullanımı’ konusunda yazmıştır. Eğitim dönemi boyunca Image Halkla İlişkiler’in çeşitli iletişim projelerinde görev almıştır.

Kariyerine kozmetik sektörünün önde gelen firmalarından Kopaş Kozmetik’te marka yöneticisi olarak başlamış, burada İsviçre lisansıyla üretilen Tokalon ve Cire Aseptine markalarının relansman kampanyalarını yönetmiş ve Türkiye’nin önde gelen reklam ajanslarıyla çalışmıştır. Daha sonra Ingiltere’de, London Guildhall Üniversitesi’nde ‘Chartered Institute of Marketing’in yürüttüğü, ‘Diploma in Marketing’ başlıklı lisansüstü programıtamamlamıştır.

Bu dönemin ardından, önce Azizler Holding bünyesinde faaliyet gösteren Teksu Dağıtım AŞ’de Almanya lisansıyla üretilen Capri-Sun meyveli içecek markasının, sonrasında da yine aynı holding bünyesindeki Balsu Gıda A.Ş.’de Findux markasının pazarlama faaliyetlerini yönetmiş ve Ali Taran Creative Workshop Reklam Ajansıyla işbirliği içinde çalışmıştır.

Ardından, Türkiye'nin ilk cam okulu olan ve uluslararası düzeyde eğitim veren Cam Ocağı'nda Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev almış ve kuruluşundan itibaren Cam Ocağı’nın markalaşma sürecini yöneterek kurumu birçok etkinlik ve projeyle geniş kitlelere tanıtmıştır. Takip eden dönemde, kariyerine danışmanlık ve eğitim alanında devam etmiştir. Kariyer yaşamı boyunca, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda eğitim ve seminere katılmıştır. Şu anda  Doğuş Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmakta ve aynı zamanda kurumlara kişisel gelişim, iletişim ve markalaşma ile ilgili çeşitli konularda eğitimler vermektedir.

Yaşamın farklı renklerinin kişiye zenginlik kattığına inanan Filiz Bozkurt’un hobileri arasında yelken yapmak, gitar ve mızıka çalmak, latin dansları, amatör fotoğrafçılık seyahat ve trekking vardır. Ayrıca, üniversite döneminde İstanbul Belediye Konservatuarında yarı zamanlı şan eğitimi almış ve bir dönem televizyonda kültür sanat programcılığı yapmıştır.