ASP.NET EĞİTİMİ

ASP.NET Nedir?

ASP.NET; web, mobil-web uygulamaları ve siteleri geliştirmeye yarayan yaygın kullanılan sunucu taraflı bir teknolojidir

Kimler ASP.NET eğitimine katılmalıdır?

Eğitime, web ve/veya mobil-web uygulama geliştirmek isteyen herkese katılabilir. Bu eğitim grafik-tasarım anlatan eğitim değildir. Programsal olarak web uygulama geliştirmeyi içerir.

ASP.NET eğitimi ne kazandırır?

ASP.NET ile temel seviyede her türlü Web, mobil-web uygulamalar geliştirmeyi öğrenirsiniz. Bir online alışveriş sitesinden, bilet rezervasyonu yapan siteye kadar her türlü web uygulamasını geliştirebilir seviyeye gelirsiniz.

Katılım ön şartları nelerdir?

Temel programlama ve HTML bilgisi olan herkes bu kursa katılabilir.

Hangi kitaplar ve kaynaklar kullanılır?

Eğitimde bana ait olan ASP.NET kitabı kullanılır. http://goo.gl/wfDSd

ASP.NET eğitimin içeriği nedir?

Her başlıkla ilgili olarak temel bilgiler verilir, örnek uygulama yapılır ve üzerinde konuşulur daha sonra katılımcı uygulamayı kendi bilgisayarında çalıştırır .

Ana başlıklar

1. ASP.NET TEMELLERİ
2. DURUM YÖNETİMİ
3. WEB FORM ELEMANLARI
4. GEÇERLİLİK KONTROLLERİ
5. VERİTABANI ve ADO.NET
6. ADO.NET, DATASET ve DİĞER KAVRAMLAR
7. VERİ ERİŞİM KONTROLLERİ
8. VERİ GÖSTERİM KONTROLLERİ
9. MASTER SAYFALAR
10. ÜYE YÖNETİMİ

Özet Bilgiler ve İçerik

1. ASP.NET TEMELLERİ
.NET Teknolojisinin alt yapısı. ASP.NET kavramları, sayfası, sayfa yapısı. Visual Studio ile tanışmak. Sunucu taraflı uygulama mantığının kavranması. Web formlarının anlaşılması, sunucu kontrollerinin yapısı.
2. DURUM YÖNETİMİ
Web ortamı bağlantısız bir ortamdır. Diğer bir ifadeyle web'de her kullanıcıya ait bilgileri muhafaza etmeniz kolay bir iş değildir. Ziyaretçilerinizin mevcut bilgilerini nasıl muhafaza edeceğinizi içeren bir bölümdür. Örneğin alışveriş sepeti. Bununla ilgili hangi teknikler nasıl kullanılıyor? Bunların maliyetleri nelerdir? Hepsi bu bölümde işleniyor.
3. WEB FORM ELEMANLARI
Ziyaretçilerinizden bilgi almaya ve vermeye yarayan formlar, ASP.NET de Web form olarak adlandırılır. Pek çok amaç için kullanılan pek çok Web Form elemanı vardır. Dersin bu bölümünde bunlar yakından incelenir.
4. GEÇERLİLİK KONTROLLERİ
Ziyaretçilerinizin girdiği verileri nasıl kontrol edersiniz? Girilen veriler geçerli mi? Yoksa alakasız mı? Kullanıcıların giriş kontrolleri geçerlilik kontrolleri sayesinde kolayca yapılabilir.
5. VERİTABANI VE ADO.NET
Günümüzde hemen her uygulama veritabanlarıyla entegre çalışır. Bu bölümde veritabanı kavramları, ASP.NET ile veritabanlarının etkileşimi incelenecektir. Veritabanından veri okumak, veri eklemek, düzeltmek, silmek. ADO.NET kavramları ve ASP.NET ile olan ilişkisi yine bu bölümün içeriğini oluşturur.
6. ADO.NET, DATASET ve DİĞER KAVRAMLAR
ADO.NET diğer kavramları ve detayları. Dataset kullanımı. Veritabanıyla ileri işlemler.
7. VERİ ERİŞİM KONTROLLERİ
ASP.NET veri erişim kontrolleri sayesinde veri kaynaklarıyla çalışmak son derece kolaydır. Çok hızlı bir şekilde veritabanı alt yapılı siteleri geliştirip hayata geçirebilirsiniz. Üstelik oldukça karmaşık işlemleri yine hızlı bir şekilde veri kontrolleri sayesinde yapmanız mümkün.
8. VERİ GÖSTERİM KONTROLLERİ
Veri gösterim kontrolleri sayesinde verilerinizi dilediğiniz şekilde sunabilirsiniz. Binlerce satır içeren verilerinizi sayfalama yaparak sayfanızda gösterebilir, farklı satır renkleri verebilirsiniz. Veya bunları bir liste şeklinde değil de tablo şeklinde sunabilirsiniz. Veya basit bir şekilde sadece bir satırlık veriyi görüntüleyebilirsiniz. Dersin bu bölümünde ASP.NET deki veri kontrolleri tanıtılır her birinin hangi amaçlarda nerelerde kullanıldığı anlatılır.
9. MASTER SAYFALAR
Sitenizin güzel bir tasarımı ve şablonu var. Aynı tasarımı HTML olarak onlarca sayfaya kopyaladınız ve sadece ilgili kısımlardaki bilgileri yenilediniz. Buraya kadar sorun yok. Peki ya sabit kısımlardaki bir bilgi değişirse? Mesela sayfa alt kısmı bütün sitenizdeki sayfalarda aynı ve siz bunu kopyalayarak oluşturdunuz. Buradaki telefonunuz değişirse ne olacak? Bütün sayfalardaki bu bilgiyi tekrar kopyala yapıştırla güncelleyeceksiniz. Ya 200 sayfanız varsa? Master sayfa(lar) ile çalıştıysanız sorun yok.
10. ÜYE YÖNETİMİ
Sitenize üyelik sistemi kurmak istiyorsunuz. Ziyaretçileriniz sitenizde onlara ait işlemleri yapsın, onlara ait sayfalara erişsin istiyorsunuz. Kullanıcılar kendilerini kaydetsinler bir şifre alsınlar ve daha sonradan bu şifreyle dilediği zaman girip kendisiyle ilgili bilgilere erişsin istiyorsunuz. Örneğin, alışveriş yapsın, sepeti doldursun ödeme bilgilerini girsin ve adresine ürünü teslim edilsin. Bunun için bir üyelik sistemine ihtiyaç var. Dersin bu bölümü bunu anlatıyor.

Eğitim Sonunda Verilecek Sertifikalar Nelerdir?

Eğitim sonunda Medyasoft Katılım Belgesi verilmektedir.

Ayrıntılı Ders İçeriği

1- ASP.NET TEMELLERİ

 • İnternet Nasıl Çalışır?
 • İstemci Tarayıcı (Client-Side) Scripting
 • Sunucu Tarayıcı (Server-Side) Scripting
 • ASP.NET ve Olay Yönlendirmeli (Event Driven) Model
 • .NET Framework
 • Common Language Runtime (CLR)
 • ASP.NET’in Tanımı
 • ASP.NET’in Getirdikleri
 • ASP.NET’in Versiyonları
 • VISUAL STUDIO 2012
 • Visual Studio’yu Nasıl Elde Edebilirim
 • Visual Studio 2012’i Tanıyalım
 • Yeni Bir Web Sitesi
 • Web Siteleri, Web Projeleri
 • Gizli “Solution” Dosyaları
 • Solution Explorer
 • Yeni Bir Dosya veya Web Form (ASP.NET Web Sayfası) Eklemek
 • Bir Web Sayfasıyla Çalışmak
 • Sayfamıza Web Kontrolleri Eklemek
 • Properties Penceresi
 • Visual Studio 2010 ile Birlikte Gelen Yeni Özellikler
 • ASP.NET Sayfaları
 • ASP.NET Sayfasının Yapısı
 • ASP.NET Sayfasının Elemanları
 • ViewState
 • Postback Form
 • Web Form Elemanları (Kontrolleri)
 • Web Form Elemanları (Kontrolleri)
 • Sayfanın İşleyişi
 • Sayfanın Program Olarak Yorumlanması
 • Sayfalarınıza Namespace Eklemek
 • WEB FORMLARI
 • HTML Formları
 • Web Formları
 • Web Formları Program Modeli
 • Sunucu Kontrolleri
 • Sunucu Kontrolleri ve Olaylar (Events)
 • Olaya Bağlı Yordamlar (Metotlar)
 • Web Formlarının Postalanması
 • Form Verilerinin Hemen Postalanması (AutoPostBack)
 • AutoPostBack Nasıl Yapılıyor?
 • IsPostBack Özelliği

2- DURUM YÖNETİMİ (STATE MANAGEMENT)
 • Mevcut Durumu Koruma
 • ViewState
 • Viewstate ile İlgili Önemli Noktalar
 • ViewState’in Yönetimi
 • ViewState’i Kullanmamak
 • Durum Bilgisini Doğru Kullanmak
 • StateBag
 • Request-Query String
 • Başka Sayfa Kontrollerini Elde Etme (Cross-Page Posting)
 • HttpCookie Nesnesi
 • Cookie’lerin Oluşturulması
 • Session Değişkenleri
 • Session İzleme Prensibi
 • Session Zaman Optimizasyonu
 • Cookie’siz Session Kullanımı
 • Session State Modları

3- WEB FORM ELEMANLARI
 • HTML Sunucu Kontrolleri
 • Web Sunucu Kontrolleri
 • AdRotator
 • Ceckbox ve CheckBoxList
 • DropDownList
 • ListBox
 • RadioButton, RadioButtonList
 • TextBox
 • Button
 • Label
 • Hyperlink
 • Panel
 • ImageButton
 • LinkButton
 • Image
 • PlaceHolder
 • Kontrollerin Programatik Olarak Oluşturulması 127

4- GEÇERLİLİK KONTROLLERİ
 • ASP.NET Geçerlilik (Validator) Kontrolleri
 • RequiredFieldValidator
 • CompareValidator
 • RegularExpressionValidator
 • CustomValidator
 • CustomValidator-ClientSide
 • ValidationSummary

5- VERİTABANI ve ADO.NET
 • ADO.NET
 • Verinin Görüntülenmesi
 • Veritabanı Bağlantı Yönetimi
 • OleDb .NET Managed Provider
 • SQL Server .NET Managed Provider
 • Veritabanı ile Bağlantıyı Gerçekleştirmek
 • Command Nesnesi
 • Veritabanından Veri Elde Etmek
 • DataReader Nesnesi
 • Form Elemanlarını Kullanmak
 • Veritabanına Veri Eklemek
 • Veritabanındaki Verileri Güncelleme
 • Veri Silmek

6- ADO.NET, DATASET ve DİĞER KAVRAMLAR
 • Veri Bağantısını web.config Dosyasından Almak
 • DATASET Kavramı
 • DataAdapter
 • DataSet
 • Command Nesnesi
 • DataTable
 • DataTable WriteXml ve ReadXml
 • Binary Serialization
 • Deserialızation

7- VERİ ERİŞİM KONTROLLERİ
 • Veri Kontrolleri
 • DataSource Kontrolleri
 • AccessDataSource
 • SQLDataSource
 • Başka Veri Tabanlarına Bağlanmak
 • Veri Bağlantısını Dinamik Olarak web.config Dosyasından Almak
 • XmlDataSource
 • ObjectDataSource
 • SiteMapDataSource
 • Data Source Kontrollerinde Filtre-Parametre Kullanımı
 • Diğer Parametrelerin Kullanımı
 • Insert Parametresi
 • Delete, Update Parametreleri
 • Parametre Nesneleri
8 -VERİ GÖSTERİM KONTROLLERİ
 • GridView
 • Paging ve Sorting
 • GridView Paging Özelliklerinin Belirlenmesi
 • GridView Alanları
 • CheckBox DataField
 • ImageField
 • ButtonField
 • HyperLink Field
 • Template Field
 • GridView’da Verilerin Düzenlenmesi
 • CommandField
 • GridView Olayları
 • DataSource Olayları
 • Silme Onayı ve Client-Side Script İşletme
 • DetailsView
 • Master-Detail Kullanım
 • Master-Detail Yeni Kayıt Ekleme, Düzenleme, Silme
 • Veri Bağlama
 • FormView Data Kontrolü
 • DataList
 • ListView Kontrolü
 • Veriyi Gruplar şeklinde Sunmak
 • Veriyi Gruplar şeklinde Sunmak
 • Sütunların Belirlenmesi
 • Repeater
 • DataPager
9- MASTER SAYFALAR (PAGES)
 • Master Sayfa Ne Demek?
 • Master Sayfa Örneği
 • Olay Yönlendirme ve Code Behind
 • Master Sayfaları Programatik Olarak Kullanmak
 • Kontrollere Ulaşmak
 • İç içe (Nested) Master Sayfalar
10- ÜYE YÖNETİMİ
 • Kimlik Doğrulama (Authentication)
 • Yetkilendirme (Authorization)
 • ASP.NET ve Güvenlik
 • Üye Yönetimine Hazırlık
 • Forms ve Windows Authentication
 • Forms Authentication Elemanları
 • SQL Provider
 • Üye Kaydı
 • Kullanıcı Oluşturma
 • Logın Kontrolü