HTML5 Eğitimi

HTML5 Nedir?

HTML5, HTML'in en yeni sürümü olup, getirdiği yeniliklerle günümüzün ve geleceğin web/mobil dünyasının vazgeçilmez işaretleme dilidir. Özellikle CSS3 ve JavaScript/JQuery ile doğal (Native) olarak çalışması, bütün browser ve cihazlar tarafından desteklenmesi HTML5 popüler kılan özellikler. Ayrıca video-ses, geolocation, web storage gibi özellikleri barındırması ona kolay kullanılabilir güçlü ve kullanışlı bir yapı sunuyor.

Kimler HTML5 eğitimi almalıdır?

Eğitime, HTML5 ile web ve/veya mobil-web uygulama geliştirmek isteyen herkese katılabilir. Bu eğitim grafik-tasarım anlatan eğitim değildir. Eğitim HTML5 ile gelen yeni özellikleri kapsar.

Ne kazandırır?

Katılımcılar HTML5’in getirdiği yeni özellik/teknolojileri tanıma ve bunları web sayfası tasarımlarında/uygulamalarında kullanabilme becerisi kazanır. Ayrıca bu eğitimi alanlar web tabanlı uygulamalarda istemci ara yüzlerinin tasarımı ve gerçekleştirimi yetisi kazanırlar.

Katılım ön şartları nelerdir?

Temel programlama ve HTML bilgisi olan herkes bu kursa katılabilir.

Hangi kitaplar ve kaynaklar kullanılır?

HTML5: Your visual blueprint for designing rich Web pages and applications - Adam McDaniel
The Definitive Guide to HTML5 - Adam Freeman
HTML5: The Missing Manual-Matthew MacDonald
HTML5 for Masterminds: How to take advantage of HTML5 to create amazing websites and revolutionary applications-J. D. Gauchat
Head First HTML5 Programming: Building Web Apps with JavaScript-Eric Freeman
introducing HTML5-Bruce Lawson
HTML5: Up and Running-Mark Pilgrim
HTML5 & CSS3 For The Real World -Estelle Weyl
http://www.html5canvastutorials.com

HTML5 eğitimin içeriği nedir?

Eğitimde, her başlıkla ilgili olarak temel bilgiler verilir, örnek uygulama yapılır ve üzerinde konuşulur daha sonra katılımcı uygulamayı kendi bilgisayarında çalıştırır.

Ana başlıklar

1. HTML5 TEMELLERİ
2. HTML5 FORMLARI
3. HTML5 UYUMLULUK
4. JAVASCRIPT TEMELLERİ
5. JQUERY TEMELLER
6. CANVAS
7. DRAG AND DROP
8. VIDEO SES
9. WEB STORAGE
10. GEOLOCATION

Özet Bilgiler ve İçerik

1. HTML5 TEMELLERİ
HTML5 in temel yapısı, HTML5 ile birlikte gelen yeni taglar, temel kullanımları.
2. HTML5 FORMLARI
HTML5 ile gelen yeni form tanımları HTML 4 e göre çok daha işlevsel ve modern. Özellikle mobil cihazlara uyumuyla dikkati çeken yeni form tanımları bu dersin konusunu oluşturuyor
3. HTML5 UYUMLULUK
HTML5 en yeni ve özellikli HTML sürümü, ancak halen bir önceki sürüm HTML'i de kullanan browser sürümleri vardır. Veya bazı browserlar bazı HTML5 özelliklerini desteklerken bazılarını desteklemezler. Peki bütün bunları nasıl tespit edeceğiz, tasarımımızı neye göre yapacağız? Bu derste bunlar anlatılıyor.
4. JAVASCRIPT TEMELLERİ
HTML5 ve JavaScript API lerini etkin olarak kullanabilmek için giriş seviyesinde bir javascript eğitimi.
5. JQUERY TEMELLERİ
HTML5 ve JavaScript API lerini etkin olarak kullanabilmek için giriş seviyesinde bir JQUERY eğitimi.
6. CANVAS
HTML5'in getirdiği en yeni özelliklerden biri de grafik ve animasyon işlemlerini doğal (native) olarak yapabilmesi. Peki bu nasıl oluyor?
7. DRAG AND DROP
Masa üstü uygulamalara benzer bir görünüm için drag and drop yani sürükle bırak işlemleri HTML5 için sorun değil.
8. VIDEO VE SES
Sayfamıza video veya ses eklemek eskiden kullanılan yöntemler tarih oldu. Artık HTML5 ile bunları yapmak çok kolay. Video'nuzu sayfanıza hiç bir plug-in'e gerek duymadan ekleyebilir, yönetebilirsiniz.
9. WEB STORAGE
HTML5 in en ilginç özelliklerinden biri de yerel veriyi saklayabilmesidir. Böylece sunucuya ihtiyaç duymadan ziyaretçilerinize özel işlemler yapabilirsiniz. Dersimizin bu bölümünde bunu yapmanın yöntemlerini incelenmektir.
10. GEOLOCATION
Özellikle mobil cihazların yaygınlaşmasıyla Harita uygulamaları yaygın kullanılmaya başlandı. HTML5 Geolocation'u doğrudan desteklemektedir. Harita tabanlı uygulamaları HTML5 ile yapmak çok basit.

Eğitim Sonunda Verilecek Sertifikalar Nelerdir?

EEğitim sonunda Medyasoft Katılım Belgesi verilmektedir.

Ayrıntılı Ders İçeriği

1-HTML5 TEMELLER

 • HTML5 Temel yapısı
 • Bir önceki sürümden neler çıktı?
 • Yeni taglar
 • Header, Footer
 • Article
 • Aside
 • Shim
 • Figure

2-HTML5 FORM ELEMANLARI
 • Email Input
 • URL
 • Telefon
 • Search, Color, Number
 • Range
 • Yeni Form Nitelikleri
 • Progressmeter
 • Date

3- ÖZELLİK ALGILAMA
 • Öznitelik Algılama
 • Input tip algılama
 • Element Algılama
 • Audio Video Algılama
 • Local Storage algılama
 • Geolocation Algılama
 • Modernizr

4- JAVASCRIPT TEMELLERİ
 • Fonksiyonlar
 • Nesne oluşturma
 • This

5- JQUERY TEMELLERİ
 • Selectors
 • Nesneler
 • Getter Setter

6- CANVAS
 • Canvas
 • Dikdörtgen
 • Daire
 • Çizgi
 • Path Curve
 • Bezier Curve
 • Karmaşık Çizimler
 • Line Join
 • Metinler
 • Metir Renk Geçişleri
 • Gradient
 • Animation

7- DRAG AND DROP
 • Drag And Drop Mantığı
 • Drag And Drop Uygulaması

8 -VIDEO - SES
 • Video Codec'ler
 • Hangi Browser'lar hangi Video Codeclerini destekler
 • Bütün sitelerde çalışacak Video Gösterimi
 • Video API'si Kullanımı
 • Audio API si kullanımı

9- WEB STORAGE
 • Kullanıcı Taraflı veri saklama mantığı
 • Session Storage
 • Local Storage
 • Uygulama

10- GEOLOCATION
 • Geolocation Tanımı
 • Geolocation API Kullanımı
 • Harita kullanımı
 • Harita kullanımı II