JavaScript Eğitimi

JavaScript Nedir?

JavaScript günümüzde çok eskisine oranla çok daha önemli bir konuma gelmiştir. Dil olarak sadece browserların değil yeni nesil Web-Mobil uygulamalarının Ana dili haline gelmiştir. Mobil-Web uygulamaları geliştiriyorsak ve yeni nesil Restful web servisleri ile çalışıyorsak JavaScript öğrenmemiz kaçınılmazdır.

JavaScript eğitimine kimler katılmalıdır?

Web ve Mobil uygulamalar geliştirmek isteyen ve Restful web servisleri ile AJAX metoduyla çalışanlara. Yeni nesil API (google maps, twitter vs...) leri kullananlara.

Ne kazandırır?

Web’in programlama dili öğrenilerek her türlü web/mobil uygulama geliştirme yeteneği kazandırır. Dersler Nesneye yönelik JavaScript metodolojisiyle anlatılmakta olup JavaScript’in en yeni özellikleri öğretilir. Ayrıca Yeni nesil Restful web servisleri ile AJAX yapısıyla nasıl haberleşileceği de öğrenilir.

Katılım ön şartları nelerdir?

Temel programlama bilgisi olan herkes bu kursa katılabilir.

Hangi kitaplar ve kaynaklar kullanılır?

JavaScript: The Definitive Guide - David Flanagan
JavaScript: The Good Parts - Douglas Crockford

JavaScript eğitimin içeriği nedir?

Her başlıkla ilgili olarak temel bilgiler verilir, örnek uygulama yapılır ve üzerinde konuşulur daha sonra katılımcı uygulamayı kendi bilgisayarında çalıştırır.

Ana başlıklar

1. JavaScript’e Giriş
2. JavaScript Temelleri
3. Nesneye yönelik Yapılar
4. BOM (Browser Object Model)
5. DOM (Document Object Model)
6. Formları Yönetmek
7. Olay Yönetimi
8. JavaScript ve yeni nesil Web Servisleri ile etkileşimi
9. JavaScript’in HTML5 ve CSS3 ile entegrasyonu

Özet Bilgiler ve İçerik

1. JavaScript’e Giriş
JavaScript ile ilgili genel kavramlar, internet gelişimi ve JavaScript sürümleri.
2. JavaScript Temelleri
JavaScript sytax’ı. Tipler, oparetörler, döngüler, diziler, fonksiyonlar.
3. Nesneye yönelik Yapılar
Bu bölümde nesneye yönelik yapıların nasıl oluşturulacağı nasıl kullanılacağı anlatılıyor. Nesnelerle çalışmanın avantajları uygulamalar üzerinde gösteriliyor.
4. BOM (Browser Object Model)
Browser Object Modelin neler içerdiği nasıl yönetildiği bu bölümde işleniyor.
5 DOM (Document Object Model)
HTML dokümanımıza ve içindeki elementlere nasıl ulaşacağımız, bu elementleri nasıl yöneteceğimiz bu bölümde anlatılıyor.
6. Formları Yönetmek
Formları göndermek, elementlerine alıp işlemek bu bölümde anlatılıyor.
7. Olay yönetimi
JavaScript’in kendisin özel çok esnek olay metotları vardır. Bu metotlar programsal olarak kolayca yönetilebilir ve kullanılabilir.
8. JavaScript ve yeni nesil Web Servisleri ile etkileşimi
JavaScript ile yeni nesil restful servisler ile AJAX metodu ile çalışmak mümkün. JavaScript AJAX metotlarının işlendiği ve bunun web servisleri ile olan ilişkisinin anlatıldığı bölümdür.
9. JavaScript’in HTML5 ve CSS3 ile entegrasyonu
HTML5 ile gelen temel yeniliklerin anlatıldığı ve bunların javascipt ile nasıl entegre kullanıldığının gösterildiği bölümdür.

Eğitim Sonunda Verilecek Sertifikalar Nelerdir?

Eğitim sonunda Medyasoft Katılım Belgesi verilmektedir.

Ayrıntılı Ders İçeriği

JavaScript’e Giriş

 • Internet’in kısa tarihi
 • JavaScript Tarihçesi
 • ECMAScript Nedir? Sürümleri nelerdir?
 • JavaScript temel yapıları ve kavramları

JavaScript Temelleri
 • Temel Veri Tipler
 • Primitive Tipler
 • Objektif Tipler
 • Tip dönüşümleri
 • Operatörler
 • Döngü ve Karar mekanizmaları
 • Built-in nesneler
 • Fonksiyonlar
 • Diziler (Array)

Nesneye yönelik Yapılar
 • Nesne oluşturma biçimleri
 • Nesne yapısı
 • Inheritance ve referans tipte nesneler
 • Scope tekniği
 • Prototip, Constructor yapısı
 • Primitive fonksiyonlar
 • Namespace
 • Miras oluşturma ve miras yapıları

BOM (Browser Object Model)
 • Browser Object Model (BOM)
 • Pencereleri yönetme
 • Ekran metot ve özellikleri
 • Browser ziyaret geçmişi
 • Zamanlama Metodları

DOM (Document Object Model)
 • Node yapısı
 • Node’lar la işlem yapmak
 • JavaScript temel seçici yapıları
 • Elementlere erişmek ve manipüle etmek
 • Niteliklere erişmek ve manipüle etmek
 • Dokümana yazmak

Formları Yönetmek
 • Form submit
 • Form Reset
 • Form alan özelliklerine erişmek
 • Focus, select
 • Serialization

Olay Yönetimi
 • Olay yakalama metotları
 • Bubbling, Capturing mantığı
 • Olay yakalamada browser uyumluluğu
 • Örnek bir kütüphane oluşturarak uyumluluk sağlamak
 • Mouse olayları
 • Klavye olayları

JavaScript ve yeni nesil Web Servisleri ile etkileşimi
 • Ajax Tanımı
 • JSON Data yapısı
 • JSON ile JavaScript’de çalışmak
 • Sunucu ile işlem yapmak
 • Gerçek bir servis API sini kullanmak
 • JSONP ile haberleşmek

JavaScript’in HTML5 ve CSS3 ile entegrasyonu
 • HTML5 ve CSS3 ile gelen temel yenilikler
 • JavaScript ve HTML5 etkileşimi