Proje Yönetimi Eğitimleri

Projelerinizi zamanında, bütçesinde ve kapsamında yönetin.

Proje Yönetimi Uzmanlığı Eğitimi

Medyasoft, Proje Yönetimi Uzmanlığı eğitimi ile katılımcılara projeleri başlatma, planlama, uygulama, kontrol edip yönetme ve kapatma becerileri kazandırıyor. Eğitimi tamamlayan katılımcılar, para, teçhizat, ekipman vb. kaynakları yönetme yollarıyla doğru ve etkin tahminleme yöntemlerini öğrenerek; olası proje gecikmelerinin de önüne geçiyorlar.

Kimler katılmalıdır?

Her sektörden proje sahipleri, proje kullanıcıları, proje yöneticileri, proje liderleri, proje sponsorları ile proje ekip üyeleri eğitime katılabilir. Proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler ile profesyonel anlamda proje yönetimini meslek olarak seçecek kişiler de bu eğitime katılabilir.

Eğitimin Amacı Nedir?

Eğitim, proje yönetiminde hedeflerin ve amaçların belirlenmesi ile zamanlamanın önemini vurgular. Projelerin nasıl gözden geçirileceği, nasıl takip edileceği, başarı kriterleri, kontrol ve onay noktaları daha proje başlamadan belirlenir ve ön adımlar planlanır. Microsoft Project programı sayesinde bilgi sistemlerin nasıl daha etkin kullanılacağı öğrenilir.

Microsoft Project’i Kullanmak Nasıl Fayda Sağlar?

  • Aynı anda birden fazla projenin tek noktadan takibini,
  • Kaynakların iş yüklerini kolaylıkla takip edebilmeyi,
  • Proje maliyetlerini ve nakit akışlarını izleyebilmeyi,
  • Alternatif planların hızlı bir biçimde oluşturulmasını,
  • Kullanılan raporlama, sunum, form vb. gibi dokümanların proje yönetimi açısından incelenmesini,
  • Projelerin Internet/Intranet ortamında takibinin yapılabilmesini,
  • Proje verilerinin düzenli girilebileceği sanal ortamın oluşmasını,
  • Proje taraflarının (müşteri-üst yönetim) proje süreçlerini izlemelerini sağlar.

Proje Yönetimi broşürünü indirmek için tıklayınız...