SAP ABAP (Advanced Business Application Programming) Eğitimi

TAW10

 • SAP Portfolyosuna Genel Bakış
 • SAP NetWeaver Uygulama Sunucusuna Giriş – Sistemin Çekirdeği
 • İletişim ve Entegrasyon Teknolojileri
 • ABAP Workbench’in Kullanımı
 • ABAP programla dilinin temelleri:
  • Bir ABAP programının akışı
  • ABAP dil bileşenleri ve sözdizimi
 • Altyordamlar, işlevsel birimler ve yöntemler kullanarak birimlere ayrıştırma 
 • Karmaşık veri nesneleri:
  • Yapılar
  • Dahili tablolar
  • Veri Modelleme ve Veri Çekme
  • Klasik ABAP Raporu
  • Program Analiz Araçları
  • Hafıza yönetimi ve program çağrıları
  • ABAP Open SQL
  • Ekranlar ile Kullanıcı Diyaloglarının Programlanması:
 • Seçim ekranları
 • Ekranlar (Dynpros) – Temel ekran bileşenleri ve hata işleme, alt ekranlar, tabstrip kontrolleri
  • ABAP Sözlüğü
 • Sözlükteki veri tipleri (veri bileşenleri, domain, tablolar, görünümler)
 • Tablo erişimi esnasındaki performans
 • Girdi kontrolleri
 • Sözlük Nesnesi bağımlılıkları
 • Tablolarda Değişiklik Yapma
 • Arama Yardımı

TAW12

 • ABAP Nesneleri:
  • Analiz ve UML tasarımı
  • Sınıflar ve nesneler
  • Kalıtım
  • Arayüzler
  • Olaylar
  • Evrensel Sınıflar ve Arayüzler
  • İstisna İşleme
  • ABAP Nesne Tabanlı örnekler – ALV ve BAdIler
  • Soyut sınıflar, fabrika yöntemler
 • Ortak Nesneler
 • Dinamik programlama:
  • Alan sembolleri ve veri referansları
  • Çalışma Zamanı Tip Hizmetleri (RTTS)
 • Geliştirme ve modifikasyonlar:
  • Sözlük bileşenlerinin geliştirilmesi
  • Müşteri çıkışları
  • İş Eklentileri (BAdI’ler)
  • Modifikasyonlar
  • Gizli ve Açık Geliştirmeler
  • Geliştirme Çerçevesi
 • ABAP için Web Dynpro’nun Temel Özellikleri
  • Mimari
  • Web Dynpro Bileşenleri, Pencereleri ve Görünümleri
  • Web Dynpro Kontrolörleri
  • Web Dynpro Konteksti
  • Web Dynpro (UI) Kullanıcı Arayüzü
  • Kontrolör ve Kontekst programlama
 • SAP Sertifikalı Geliştirme Uzmanı olmak için sertifika testi – SAP NetWeaver 7.31 ile ABAP