SAP BC (Basis NetWeaver-Core Technology) Eğitimi

TADM10

 • Büyük Resim:
  • SAP Ürün Ailesi
  • SAP NetWeaver’ın Anahtar Özellikleri
  • SAP'nin Ürün Destek Stratejisi
 • Gezinme:
  • SAP Sistemlerinde Gezinme
  • SAP GUI’de İleri Gezinme Teknikleri
  • Yardım seçeneklerinin uygulanması ve kullanıcı arayüzünün kişiselleştirilmesi
 • Sistemin Çekirdeği
  • SAP NetWeaver AS sistem Mimarisinin İncelenmesi
  • AS ABAP Talep İşleme (Request Processing)
  • AS ABAP İşlemsel İşleme (Transactional Processing)
  • 7.30 EHP1 için AS Java Çalışma Mantığı
 • SAP Başlatma ve Durdurma Prosedürü
  • Bir SAP Sisteminin Başlatma Sürecinin Açıklanması
  • Bir SAP NetWeaver AS ABAP için Genel Başlatma Sürecinin Açıklanması
  • SAP Sistemlerinin Başlatılması ve Durdurulması
  • Başarısız Bir Sistem Başlatmanın Ardından AS ABAP Loglarının Analizi
  • Sistem Ne Zaman Kapatılmalı
  • Bir SAP NetWeaver AS Java’nın Başlatılması ve Durdurulması
  • Başlatma ve Durdurma Araçları
  • Java Startup ve Control Framework'ün işletilmesi
  • SAP NetWeaver AS Java’nın Başlatma ve Durdurma Loglarının Analizi
 • SAP Sistem Konfigürasyonu – AS ABAP
  • Sistem Profil Parametreleri
  • Profil Parametrelerinin Ayarlanması
  • Çalıştırma Modlarının (Operating Modes) Ayarlanması
 • Temel Konfigürasyon – AS JAVA
  • Yönetimsel Araçlar
  • Config Tool ile AS Java Temel Ayarları
  • SAP NetWeaver Administrator ile AS Java’nın Ayarlanması
  • Merkezi Hizmetlerin Özelliklerinin Bakımı
 • SAP Sistemlerinde Yazılım Geliştirme
  • SAP ABAP Sisteminin Veri Yapısı
  • ABAP Ortamında Yazılım Lojistiği
  • En önemli ABAP Workbench Araçları
  • ABAP'da Program Geliştirme
  • SAP NetWeaver Geliştirme Altyapısı
 • Tarayıcı Tabanlı Kullanıcı Arayüzleri İçin Teknoloji Bileşenleri
  • SAP Sistemlerine Web'den Erişim
  • Internet Communication Manager'ın(ICM) Ayarlanması
  • Internet Communication Framework'ün (ICF) kullanımı
  • SAP Web Dispatcher’ın kullanımı
 • Kullanıcı Yönetiminin Temelleri – AS ABAP
  • Kullanıcı ve Kullanıcı Grupları Oluşturma
  • Yetki Rollerinin Bakımı
  • Oturum Açma Parametreleri ve Kullanıcı Bilgilerinin Bakımı
  • Gelişmiş Kullanıcı Yönetimi Araçları
 • Kullanıcı ve Yetki Yönetimi – AS JAVA
  • Kullanıcı Yönetim Motorunun (UME) konfigürasyonu
  • Kullanıcı ve Grupların Yönetimi
  • Java Yetki Yönetimi
  • Özel Nesne Yetkilendirmesi
  • AS Java Oturum Açma Yöntemleri
 • İletişim ve Entegrasyon Teknolojileri
  • Uzaktan İşlev Çağrıları (RFC) ve BAPI'ler
  • Sistemlerarası İş Süreçlerinin ilişkilendirilmesi
  • Web Servislerinin Temelleri
  • RFC Bağlantıları
  • RFC Kullanımı ve Çeşitlerinin Örneklendirmesi
  • Uzak Bağlantı Kurma
 • Sistem İzleme ve Sorun Giderme
  • İzleme Araçları
  • SAP Sistemlerini İzleme
  • SAP Solution Manager ile Sistem İzleme
  • İz ve Protokollerden Yararlanma
  • Bir Sorun Giderme Prosedürü Geliştirme
 • İzleme - AS Java
  • Merkezi Denetim Sistemine Bağlanma (CMS)
  • Kullanılabilirlik İzlemesinin Ayarlanması
  • Log Görüntüleyicisinin Kullanımı ve Log Ayarları
  • SAP Solution Manager ile İzleme
 • Yazılım Bileşenlerinin Yönetimi [Software Lifecycle Management]
  • Uygulama Bileşenlerinin Yönetimi
  • SAP Sistemlerinin Kurulumu
  • SAP Sistemlerinin Bakımı

TADM12

 • SAP Sistemlerine Genel Bakış ve Sistem Mimarisi
  • SAP Sistemlerine Genel Bakış
  • SAP Sistemlerinin Teknik Mimarisi
 • Kuruluma Hazırlık
  • SAPinst
  • Kurulum İçin Genel Hazırlık
  • Windows’ta Kurulum İçin Hazırlık
  • UNIX’te Kurulum İçin Hazırlık
 • SAP Solution Manager Kurulumu
 • SAP Solution Manager Kurulumu
  • Ek Uygulama Sunucusu Kurulumu
 • Kurulum Planlama
  • Kurulum Planlama
 • SAP ECC’nin (AS ABAP) Kurulumu
  • SAP ECC Kurulumu
 • SAP XSS’in (AS Java) Kurulumu
  • SAP XSS Kurulumu
  • Ek Java Bileşenlerinin Kurulumu
 • Kurulum Sonrası Yapılması Gerekenler
  • Kurulum Sonrası Yapılması Gerekenler
  • SAP ERP için SAP Enhancement Package 6’nın Kurulumu
  • SAP Sistemlerinin Yamalanması
  • SAP Lisansı, Çevrimiçi Dökümantasyon, Uzak SAP OSS Bağlantısı Kurulumları
  • AS ABAP Tabanlı SAP Sisteminin İlk Ayarları
  • AS Java Tabanlı SAP Sisteminin ilk Ayarları
  • SAP Gateway kurulumu
 • SAP GUI’nin Kurulumu
  • Windows için SAP GUI ve Java için SAP GUI Kurulumu
  • SAP GUI Kurulum Sunucusu
 • SAP Sistemlerinin yamanması
  • SAP Notları ve SAP Destek Paketlerinin Uygulanması
  • Yazılım Bakımına Hazırlık
  • Destek Paketi Yöneticisi (SPAM) ile Yazılım Yükseltme Yöneticisinin (SAINT) kullanımı
  • SAP Destek Paketlerinin Uygulanması
  • SAP Geliştirme Paketi Kavramı ve Mimarisi
 • Çıktı Yönetimi
  • AS ABAP’ta Yazıcı Ayarları
  • Kuyruk Taleplerinin Yönetimi
  • Printing Assistant for Landscapes
 • Arkaplan Görevleri
  • Arkaplan İşlemlerinin Temellerini Öğrenmek
  • Zaman Tabanlı İşlerin Tanımlanması
  • Olay Tabanlı İşlerin Tanımlanması
  • Gelişmiş Arkaplan İşlemleri
  • Redwood’un SAP Central Process Scheduling Aracı ile İş Tanımlanması
  • SAP Solution Manager'da Çalışma Merkezi Kavramı
 • Gelişmiş Sistem Ayarları
  • AS ABAP’ta Web Servisleri Yönetimi
  • SAPconnect ile İletişim Kurulması
  • SMTP ile İletişim Kurulması
  • SAP NetWeaver Gateway’in Tanıtılması
 • SAP Yazılım Bileşenlerinin Taşınması
  • SAP Yazılım Bileşenlerinin Taşıma Altyapısı
  • Üstbirim Kavramı
  • Sistem ve Üstbirim Değişiklik Ayarları
 • SAP Yazılım Bileşenlerinin Taşıma Altyapısı
  • Transport Management System'in (TMS) kurulması
  • Genişletilmiş Taşıma Kontrolü
 • Taşıma Taleplerinin (Transport Request) Oluşturulması ve Dışa Aktarımı
  • Uyarlama ve Uyarlama Projeleri
  • Uyarlama Talepleri
  • Uyarlama Prosedürü
  • Geliştirme Talepleri
  • Müşteri Tarafı Geliştirmeleri
  • SAP Nesnelerinin Değiştirilmesi
 • Taşıma Taleplerinin İçe Aktarımı
  • Taşıma Süreci
  • TMS Kullanarak İçe Aktarım
  • QA Onay Prosedürü ve Taşıma Önerileri
  • İçe Aktarım Süreci
  • İzleme Araçları
  • Taşıma Dizininin Temizlenmesi
 • Geliştirilmiş Değişiklik ve Taşıma Sistemi (CTS+)
  • Değişiklik ve Taşıma Sistemi’nin Ayarlanması
  • ABAP-dışı Nesneler
  • ABAP-dışı Nesneler için Aktarım
 • Üstbirim Araçları
  • Üstbirim Kopyalama ve Üstbirim Taşıma Araçları
  • Üstbirim Karşılaştırma ve Bakım Araçları
 • İleri Kullanıcı Yönetimi
  • Merkezi Kullanıcı Yönetimi (CUA) Kurulumu
  • Dizin Hizmetlerinin Kullanımı
  • SAP BO GRC ile Çalışma
  • Kimlik Yönetiminin (Identity Management) Kullanımı