SAP BW (Business Warehouse) Eğitimi

TBW10 (BW – Kurumsal Veri Depolama [Enterprise Data Warehousing])

 • SAP NetWeaver Business Warehouse’un Konumlandırması ve Genel Bakış
 •  SAP NetWeaver BW’nun en önemli nesneleri (InfoObjects, InfoProviders vs.) (bilgi nesneleri, bilgi sağlayıcıları vs.)ile çalışmak
 • Basit bir veri modeli artı veri akışı oluşturmak ve farklı kaynak sistemlerden veri yüklemesi
 • İZ İçeriğinin kullanımı
 • Query performansının optimize edilmesi
 • SAP NetWeaver BW’nin yönetimi

TBW20 (BW - Raporlama ve Query Tasarımı)

 • SAP BW analiz araçlarının mimarisi ve işlevleri
 • SAP BW raporlarında navigasyon
 • BEx Query Designer kullanarak sorgu tanımları oluşturma
 • Sorgu tanımına anahtar rakamlar, karakteristikler, hiyerarşiler, değişkenler, özellikler, istisnalar ve koşullar entegre etme
 • BEx Analyzer ile BEx Web Analyzer’ı kullanarak rapor ve anlık analizler iletmek
 • BEx Information Broadcaster kullanarak rapor dağıtımı yapmak
 • SAP Enterprise Portal’da rapor entegre etmek
 • Raporlarda belge entegre etmek
 • Rapor-rapor arayüzlerinin konfigüre edilmesi
 • SAP Business Content’ten önceden tanımlanmış raporlar kullanmak

TBW42 (BW – İleri Kurumsal Veri Depolama ve Raporlama)

 • Veri edinme (BW’de veri akışı, dönüşümler, delta yönetimi, Business Content DataSources’ın geliştirilmesi, süreç zincirleri dahil SAP kaynak sistemlerinden veri çekme süreci, farklı arayüzler aracılığıyla veri kademelendirme, doğrudan erişim, ölçüm dönüştürme birimi)
 • Modelleme (bir BW veri modeli geliştirme, veri marketlerinin modellenmesi, veri modelinin geliştirilmesi/değiştirilmesi, yeniden modelleme, bir Kurumsal Veri Deposu mimarisinin özellikleri, veri depolama ve modellemenin özel özellikleri, InfoSets, MultiProvider)(bilgi kümeleri, çoklu sağlayıcılar)
 • Rapor yerleşimi (talepkar istenen web uygulamaları oluşturmak için farklı web öğeleri kullanmak, sunum ve baskıya göre optimize edilmiş formata sahip raporlar oluşturmak, BEx Broadcaster’da gelişmiş seçenekler ve kurulum seçenekleri, MS Excel’de gelişmiş seçeneklerin kullanımı)

TBW45 (BW – Entegre Planlama)

 • Durum ve izleme sistemi
 • Planlama yapılarının kurulması ve modelleme özelliklerine bakış
 • Planlama işlevlerinin özelleştirilmesi ve uygulanması
 • BEx Query Design Designer kullanarak girdiye hazır bir planlama sorgusu kurmak
 • Planlama sorgusunu farklı son kullanıcı arayüzlerine entegre etmek
 • Bir planlama kontekstinde içeriğinde farklı sorgu araçlarının sergilenmesi
 • Doğru iş karakterini entegre etmek için karakteristik ilişkilerin kullanımı
 • Durum ve izleme sisteminin planlamaya bir denetim izleme aracı olarak entegre edilmesi
 • SAP NetWeaver BW Çözümü için sertifikasyon sınavı