SAP HR (Human Resources) Eğitimi

THR10

 • İnsan Kaynakları Yönetimi organizasyonel yapılarının konfigürasyonu
 • Çalışan Yapılarının uyarlanması
 • Organizasyonel Yapının Güncellenmesi
 • Ücret Türlerinin Uyarlamaları
 • Varsayılan Ücret Türlerinin Ayarlanması
 • Uyarlama Prosedürlerinin ve Arayüzlerinin Açıklanması
 • Bilgi Tipi Karakteristikleri
 • Ekran Modifikasyonları
 • Bilgi Tipi Menülerinin Oluşturulması
 • Personel İşlemler Dizisinin Oluşturulması
 • Dinamik İşlemler Dizisinin Oluşturulması
 • Çalışma Programları ve Molaların Oluşturulması:
 • Günlük ve Dönemsel Çalışma Programları  
 • İzin Kota Hakedişlerinin Konfigürasyonu
 • Sayım ve İndirim Kuralları
 • Zaman Yönetimi Bilgi Tipi Kayıtlarındaki Çakışmalar için Sistem Tepkisi Konfigürasyonu
 • Zaman Yöneticisinin Çalışma Alanının Özelleştirilmesi
 • İKY Ana İş Süreçlerinin Açıklanması
 • Bordro çalıştırma

THR12

 • Bordro hazırlama süreçleri
 • Geriye Yönelik Bordro Hesaplanması için Kriterlerin Belirlenmesi
 • Bordro Sonuçlarının Finansa Aktarılması
 • Banka Transferi Gerçekleştirilmesi
 • Mantıksal Veritabanlarının Tanımlanması
 • Bilgi Setlerinin Oluşturulması
 • Ad Hoc Query ve SAP Query Kullanarak sorgu inşa etme
 • Organizasyonel Yapının Konfigürasyonu
 • Uzman Modu
 • Basit Bakım
 • Organizasyon ve Kadrolama Arayüzü
 • Genel Yapıları Kullanarak Konfigürasyon
 • Organizasyonel Birimlerin Bakımı
 • Nesne İlişkilerinin Bakımı
 • Değerlendirme Yollarının Oluşturulması
 • Yöneticinin Masaüstünün Konfigürasyonu
 • Değerlendirme ve Raporlamanın Kurulumu
 • Yetkilerin Kurulumu:
 • Ana Verilere göre yetki
 • Personel Numarasına göre Yetki Kontrolü
 • İçerik yetkilendirme nesnelerinin kurulumu