SAP MM (Material Management) Eğitimi

TSCM50 (Tedarik I)

 • Stoğa malzeme satınalma, sarf malzemesi ve hizmet satınalma süreçleri
 • Malzeme yönetimi ana verileri: malzeme, satıcı, satınalma bilgi kaydı, satıcı listesi, kotalama yönetimi
 • Satınalma belgeleri ve işlevleri: satınalma talebi, teklif talebi/ teklif, satınalma
 • Siparişi , sözleşme,termin planı sözleşmesi, tedarik kaynağı belirleme, belge onay prosedürü
 • Tüketime dayalı malzeme ihtiyaç planlaması kullanarak tedarik önerilerinin planlanması (yeniden sipariş seviyesi planlaması kullanılarak)
 • Lojistik fatura kontrolü detayları ve uyarlamaları
 • Raporlar
 • Harici tedarik sürecinde işlemlerin otomatikleştirilmesi

TSCM52 (Tedarik II (Örnek vaka dahil))

 • Mal girişi, mal çıkışı ve nakil kayıtları
 • Rezervasyonlar
 • Envanter yönetimi için özel formlar
 • Fiziksel envanter belgelerinin hazırlanması ve uygulanması
 • Organizasyonun seviyeleri, ana veri, satınalma, envanter yönetimi, fiziksel envanter ve hesap belirleme için uyarlamalar
 • Belirli iş süreçlerini kullanarak hayali bir demo şirkette uygulama için entegre vaka incelemesi:  şirket yapısının, ana veri ve SAP sistemindeki iş süreçlerinin konfigürasyonu ve eşleştirilmesi