SAP PP (Production Planning) Eğitimi

TSCM40 (Planlama/İmalat I)

  • Ana verinin oluşturulması ve yönetilmesi: malzeme ana verisi, malzeme ürün ağacı (BOM), sınıflar, karakteristikler, belgeler, varyant konfigürasyonuna genel bakış, iş yeri, rotalama, üretim kaynakları, değişiklik yönetimi, toplu değişiklik.
  • ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) üretim planlaması: talep yönetimi, plana dayalı MRP (Malzeme İhtiyaç Planlama), stoğa üretim ve sipariş üzerine üretim ve planlama stratejileri, malzeme ihtiyaç planlamasının oluşturulması, MRP sonuçlarının işlenmesi, ek MRP süreçleri

TSCM42 (Planlama/İmalat II)

  • Üretim siparişleri içeren sipariş kontrollü üretim: Sipariş kategori ve türlerinin gözden geçirilmesi, sipariş yapısı/sipariş işleme akışı, sipariş oluşturma/sipariş değiştirme, arayüz ile planlama, sipariş onayı (durum yönetimi, kullanılabilirlik kontrolü), sipariş belgelerinin yazdırılması, malzeme hazırlama ve geri çekme, süreç entegrasyonu (arayüzler) ve sipariş teyit kontrolü, mal girişi, sipariş kapama, arşivleme ve silme, bilgi sistemleri (gözden geçirme, otomasyon (toplu işleme, çok seviyeli sipariş yönetimi)).
  • Proses tipi üretim, seri üretim, KANBAN ve kapasite planlama
  • Belirli iş süreçleri kullanarak hayali bir demo şirkette uygulama için entegre vaka incelemesi: şirket yapısı, ana veri ve SAP sistemindeki ECC iş süreçlerinin konfigürasyonu ve eşleştirilmesi.
  • Gözden geçirme ve sertifikasyona hazırlık