SAP SD (Sales and Distribution) Eğitimi

TSCM60 (Order Fulfillment I)

 • Satış ve dağıtım süreci : SD organizasyon yapısı , müşteri ve malzeme ana verisi yönetimi,satış siparişi süreci , satış fiyatlandırması , kullanılabilirlik kontrolü , satış siparişine göre üretim süreci,  borç - alacak dekontu oluşturma ve iade süreci , SD raporlaması
 • Satış : Satış siparişi yaratılması ve sonraki süreçlerinin yürütülmesi , satış belge türü , kalem türü , termin satırı ,belge akışı ve kopyalama kuralları , muhatap rollerinin tanıtımı , sözleşme ve tesimat planı , özel işlemler  , eksiklik günlüğü , malzeme ikamesi , listeleme ve hariç tutma ürün belirleme, bedelsiz ürün uyarlamaları
 • Satış süreçleri için vaka çalışması
 • Sevkiyat süreci: Gönderilen teslimat oluşturma, çekme , ambalajlama ve mal çıkış işlemleri

TSCM62 (Order Fulfillment II)

 • Satış fiyatlandırması , fiyat artırımı ve iskonto koşullarının yaratılması ve bakımı
 • Fiyat ve diğer koşulların satış sürecinde kullanılması
 • Prim süreci
 • Faturalama süreci
 • Fatura belgeleri için formların oluşturulması
 • Faturalama planı ve peşinatların yönetimi
 • SD–FI entegrasyonu ve gelir hesap tayini
 • Çıktı ve metin uyarlamaları
 • Vaka çalışması :  Demo şirket ile süreç tasarımı , şirket yapısının konfigurasyonu , ana veri ve iş süreci tasarımı ve yönetimi. SAP Sertifika sınavı hazırlık çalışması.