BT Dış Kaynak (IT Outsourcing) Hizmetleri

 
 • IT Outsource

Medyasoft şirketlere uygun maliyet ve yüksek kalitede hizmet sunmak için BT dış kaynak hizmeti veriyor.

Dış Kaynak Nedir?

Dış kaynak kullanımı olarak da ifade edilen outsourcing; şirketlerin asıl uzmanlık alanına odaklanıp, diğer iş kollarında konunun uzmanı şirketlerden hizmet almasıdır. İş dünyasının her gün artan rekabetçi koşullarında şirketler, kendi profesyonel yetkinliklerinin yüksek olduğu alanlara odaklanarak, gereksinin duydukları diğer iş süreçlerini konunun uzmanı kuruluşlara emanet ediyor. Bu sayede daha büyük başarılar elde ediyor.

Neden Dış Kaynak Tercih Ediliyor?

Ana faaliyet alanı BT (Bilgi Teknolojileri) olmayan şirketlerin her geçen gün değişen bu alanı yakından takip etmeye çalışması zor, yüksek maliyetli ve riskli oluyor. BT, dinamik yapısı nedeniyle dış kaynak yönetiminin sıklıkla ve başarıyla uygulandığı sektörlerin başında geliyor.

Şirketler operasyonlarını kesintisiz yürütmek için, yazılım, donanım, iletişim altyapısı, güvenlik gibi alanlarda dış kaynağa ihtiyaç duyuyor. Risklerini azaltabilmek için, son teknolojideki optimize süreçlerin getirdiği avantajları maliyet etkin bir şekilde uygulayacak uzmanları, başka bir firmadan hizmet alarak dış kaynak kullanımını tercih ediyor. Böylelikle BT, bir maliyet merkezi olmaktan çıkıp, kurum için yeni iş fikirlerinin ve iş yapış şekillerinin yaratıldığı, iş birimlerini ardından sürükleyen bir birim haline dönüşüyor. Dış kaynak kullanımı sayesinde, kurum içi işbölümü uzman kurumlara aktarılmakta ve bu şekilde iş yoğunluğu yaşayan firma etkin bir maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Firma ise tamamen kendi sektöründe uzmanlaştığı konular üzerine eğilebilmekte, iş verimliliğini üst seviyelere çıkarıyor.

 

Dış Kaynak Kullanımının Avantajları Nelerdir?

 

 

Dış kaynak kullanan firmalar,

 • Süreli ve proje hedeflerine odaklı işe alım yapabilir,
 • Uzman personel kaynağını seçer ve kullanır,
 • Ana faaliyet alanlarına yoğunlaşarak, daha verimli çalışır,
 • Projelerini zaman, maliyet ve kalite açısından denetleyebilir,
 • Dağınık verilerini tek merkezde toplayabilir,
 • Sözleşme sayesinde personelin çalışma süresini netleştirebilir,
 • Performansından memnun kalmadığı personeli değiştirilebilir,
 • Çalışırken, uygulama risklerini paylaşır,
 • Kiralanan personele fazla mesai ücreti ödemez,
 • Kiralanan personele çalışılan gün bazında ödeme yapar,
 • Kiralanan personele kıdem veya ihbar tazminatı ödemez,
 • Yıllık izinlerden oluşacak iş kaybının önüne geçer,
 • Dış kaynak aldığı firmadan, olası bir sorun durumunda sınırsız destek alabilir,
 • Dış kaynak kullanım maliyetlerini gider havuzunda gösterilebilir.