Olağanüstü Durum Hizmetleri

Dış etkenler, doğal afetler, öngörülemeyen teknik aksaklıklar gibi durumlarda şirketlerin veri kaybı yaşamaması için BT hizmetlerinin alternatif platformlar üzerinden devam ettirmesine yönelik hizmetlerdir.

Medyasoft Olağanüstü Durum (OD) Hizmetleri kapsamında müşterinin kullanmakta olduğu uygulama sistemlerinin işletimi ve yönetimi yapılıyor.

Sağlanan sunucu ile işletim sistemi ve veritabanına yönelik olarak barındırma, geniş alan (WAN) üzerinden veri senkronizasyonu ve bakım / destek hizmetleri veriliyor.

TEYP Yedekleme/Geri Kazanım Yöntemi

Sağlanan yedekleme yazılımı vasıtasıyla yedeklerin alınması, Olağanüstü Durum Merkezleri’nde konumlandırılan yedekleme sunucusunda geri kazanımının yapılması ve uygulamanın çalışırlık/verilere erişilebilirlik testlerinin gerçekleştirilmesi hizmetidir.

ARŞİV Transfer Yöntemi

Sistem kurulumu gerçekleştirilerek hat tahsis edilmesini takiben, ana merkezde oluşan Arşiv dosyalarının Olağanüstü Durum Merkezi’ne (ODM) kopyalanmasının yapılmasıdır. Arşiv transfer yöntemi, herhangi bir felaket halinde, veritabanın ODM üzerinden açılarak kullanıcıların bu kaynak üzerinden çalışmasının sağlanması hizmetidir.

Sunucu/Uygulama Bazlı Disk Kopyalama Yöntemi

Ana Merkez ve Olağanüstü Durum Merkezi arasında tercih edilerek kurulan bir yazılım ile disk senkronizasyonunun, istenen değerler çerçevesinde sağlanan bant genişliğinde, tahsis edilecek hat üzerinden kopyalanmasının gerçekleştirilmesi hizmetidir.

Çalışma Ortamı Temini

Müşterinin olağanüstü durumlarda iş sürekliliğini sağlayabilmek için sunulan, kendisinin belirleyeceği BT altyapı olanaklarına sahip çalışma ortamı sağlama hizmetidir.