Gıda ve içecek sektöründeki işletmelerin yazılım ihtiyaçları nelerdir?

Günümüzde değişime hızlı adapte olabilme yeteneği, özellikle gıda içecek sektöründeki firmaların temel gereksinimlerinden biri haline gelmiştir. Büyüme sürecine giren firmalar entegrasyon, mükerrer işlemler, kontrolsüzlük, planlayamama, istenilen veriye geç ulaşma ya da ulaşamama gibi benzer sorunlar yaşamakta. Bu sorunlar iş uygulamaları yazılımlarının temelini oluşturan ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yatırımlarını da arttırmaktadır.

Bilgi teknolojilerinden maksimum verim sağlama; daha az maliyetle ve daha az risk alarak rekabet etme imkanı veren kurumsal uygulama yazılımları, işletmelere kontrol ve şeffaflık da getirmektedir. Doğru ERP yazılımını seçen firmalar, teknolojide oluşan gelişmeleri yakalamak için, ayrıca çaba harcamak zorunda kalmadan, uzmanlık alanına daha rahat odaklanabilir ve resmin bütününü net olarak görebilir.

Gıda ve İçecek sektöründeki firmaların satış, sevkıyat, stok yönetimi, üretim planlama ve kontrol, kalite kontrol ve maliyet muhasebesi süreçlerini doğru, eksiksiz ve birbiriyle entegre bir şekilde takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca depo yönetimi, satın alma, muhasebe, nakit yönetimi, karlılık takibi gibi süreçlerinde etkin bir şekilde gerçekleştirmesi gerekir.

Satış sürecinde farklı satış kanalları için farklı fiyatlandırma yöntemleri bulunmaktadır. Sevkıyatların el terminalleriyle hızlı ve kontrollü bir şekilde yapılması, yükleme yapılan kamyonun kantarda tartılarak yüklemenin doğruluğunun kontrolü olası hataları önlemektedir. Kısa ve uzun dönemli üretim planlama, gerekli hammaddelerin doğru miktar ve zamanda satın alınması ile stok maliyetlerini düşürerek üretim verimliliğini artırmaktadır.

Gıda sektöründe ağırlıklı seri üretim yapıldığından üretim miktarları genellikle üretim otomasyon sistemlerinden alınarak ERP sistemine aktarılır. Kullanılan hammaddelerin ve üretilen ürünlerin sürekli kalite kontrolleri yapılmakta ve izlenebilirlik sayesinde olası bir hatada bunun etkileri raporlanabilmelidir.

Bir ürün için maliyetlendirme yapılsa da aynı ürünün farklı müşteri veya lokasyonlara satılması farklı karlılık miktarları ortaya çıkarır. Bunların raporlanıp analiz edilmesi firmanın doğru bir fiyatlandırma yapısı belirlemesinde önemli rol oynar.