SAP ERP'nin proje süresi ve yöntemi nedir?

SAP projelerinde kullanılan metodolojiye kısaca ASAP denmektedir. ASAP 5 aşamalı bir proje metodolojisidir.

1. aşama Proje Hazırlığı'dır. Bu aşamada proje hedefleri Belirlenir, proje ekipleri ve kaynakları oluşturulur ve detaylı bir proje planının da olduğu proje el kitabı hazırlanır.
2. aşama Kavramsal Tasarım'dır. Tüm iş süreçleri analiz edilip, mevcut durum anlaşılır ve dokümante edilir. Buna AS IS çalışması denir. Daha sonra ne olması gerekir çalışması (yani to be çalışması) yapılır. Bu çalışmaların paralelinde yeni sisteme aktarılacak veriler ve yetkilendirme yapısı belirlenir. Tüm çalışmalar sonucu kavramsal tasarım dokümanı oluşur ve karşılıklı mutabakat sağlanır.
3. aşama Gerçekleştirme'dir. Bu aşamada Kavramsal Tasarım dokümanında ortaya çıkan ihtiyaçlar sistemde uygulanır. SAP'de bu uygulamalara uyarlama denir. Binlerce parametre SAP danışmanları tarafından ayarlanarak süreçler sistem üzerinde çalışır hale getirilir. Ayrıca test planı, son kullanıcı eğitim planı ve veri aktarım hazırlıkları yapılır.
4. aşama Canlı Kullanım Hazırlıkları'dır. Birim ve entegrasyonlar testleri yapılıp olası hatalar düzeltilir. Son kullanıcı eğitimleri gerçekleştirilir. Stok, müşteri, tedarikçi, demirbaş, ürün ağaçları gibi sabit veri aktarımları gerçekleştirilip kontrol edilir.
5. aşama Canlı Geçiş ve Destek'tir. Açık kalmış siparişler, üretim emirleri, satın alma siparişleri gibi süreci tamamlanmamış belgeler sisteme aktarılıp belirlenen ayın başında canlı kullanıma geçilir. Canlı kullanıma geçildikten sonra son kullanıcı desteği verilir.
Proje süresi, projenin kapsamı, müşteri beklentileri ve ayrılacak kaynaklar doğrultusunda değişkenlik göstermektedir. Orta ölçekte bir firmada SAP ERP projesi ortalama 6-9 ay arasında sürebilir. Bu süre sektöre özel hazır çözümler ile 2 aya kadar düşmektedir. Firmanın büyüklüğü, süreçlerin çokluğu ve karmaşıklığı arttıkça proje süresi de artacaktır. 1,5-2 yıl süren proje örnekleri bulunmaktadır. Proje sürelerini azaltmak için proje kapsamı fazlara bölünebilir. Böylece öncelikli ihtiyaçlar kullanıma alınıp kazanımlar daha erken elde edilmeye başlanabilir.