SAP'nin üniversitelere için çözümü var mıdır?

SAP'nin 25 farklı sektöre özgü çözümleri vardır, üniversiteler de bu sektörlerden biridir. Kendine özgü yapısı ve ihtiyaçları göz önüne alındığında ayrı bir uzmanlık gerektiren, teknik altyapı ve teknik bilginin yanı sıra, sektöre ve mevzuata dair detaylı bilgi gerektiren üniversiteler için, ancak bu kurumlara özgü geliştirilmiş çözümler katkı sağlayabilir.

Yalnızca yerel değil, global anlamda rekabet ve büyüme stratejisi benimseyen üniversiteler, uzun vadeli planlar yapan, yönetişime ve yönetimde teknolojinin önemini kavrayan kurumlar SAP çözümlerini tercih etmektedir.

Türkiye'deki lokal mevzuatlara uygun, gerek YÖK raporları gerek bordrolama standartları, öğrenci muhasebesi, ders kayıt, notlandırma, akademik takvim, müfredat vb. tüm süreçler, SAP'nin üniversite çözümü ile yani Higher Education & Research ile yönetilebilmektedir