Üniversitelerde ERP, öğrenci işleri, akademisyen ve öğrenciler için hangi entegre yazılım tercih edilmeli?

Üniversitelerde ERP, öğrenci işleri, akademisyen ve öğrencilerin tümünün süreçleri tek bir sistemde entegre olarak yönetebilecekleri, Dünya'da ve Türkiye'de çok önemli referanslara ve çözüm ailesine sahip SAP tercih edilmelidir.

Global tecrübe, lokal uyum, sürdürülebilir sistem, teknolojik gelişmelere yönelik yeni çözümlerin sürekli geliştirilmesi, Türkiye'deki güçlü ekosistem ve danışman havuzu, SAP'nin tercihinde önemli kriterlerdendir.

Bu süreçlerin tümünün bir sistem üzerinden entegre olarak yönetilebilmesi, cihaz ve lokasyon bağımsız anlık olarak sistemlere

erişilebilmesi, farklı düzeylerde ve detaylarda anlık raporlar alınabilmesi, yüksek performansla yoğun talep olan dönemlerde bile paydaşlara kaliteli hizmet sunulabilmesi, ancak böyle bir sistem ile mümkündür.

SAP çözümleri, mobil ihtiyaçları da karşılamakta, üstün kullanıcı deneyimi sağlamaktadır. Öğrenciler ders kayıtlarını cep telefonlarından yapabilmekte, duyuruları, ders notlarını, akademik takvimlerini tamamen mobil cihazlarından takip edebilmektedirler. İdari tarafta, satın alma onayı, izin talepleri ve onayı, masraf onayları vb. birçok süreç SAP'nin Fiori adı verilen çözümü ile mobile uygun hale getirilmekte, cihaz bağımsız kampüsler oluşturulmaktadır.

CRM çözümleri ile Öğrenci İlişkileri Yönetimi yapılmakta, öğrencinin kayıt öncesi süreçten başlayıp mezuniyet sonrası da devam edecek şekilde tüm yaşam döngüsü, ilgili tüm bilgiler sistem üzerinde yönetilmekte ve raporlanmaktadır.

Öğrenci işleri, süreçlerinin tamamını kolaylıkla bu sistem üzerinde yönetebilmektedir. Operasyonel iş yükü çok azalırken, verimlilik ve hızlı hizmet verme olanağı ortaya çıkmaktadır.

Finans, muhasebe, insan kaynakları, satın alma, stok yönetimi, bilgi işlem, idari işler vb. tüm birimler yine SAP sistemi üzerinde süreçlerini yönetebilmektedir.

Akademisyenler ve danışmanlar not verme, takvim oluşturma, sınav planlama gibi işlerini SAP altyapısı ile yürütebilmektedir.