Üniversitelerde hangi yazılım tercih edilmeli?

Üniversitelerde yazılım altyapısı belirlenirken, uzun vadeli bir yazılım mimarisi kurgulanması ve seçilecek teknolojinin tüm ihtiyaçlara cevap veren, uçtan uca entegre bir çözüm olması, aynı zamanda kurumsal ve sürdürülebilir, güven veren bir firmanın ürünü olması önemlidir.

Aksi durumda üniversitelerde farklı alanlarda farklı birçok yazılım kullanılmakta, bu entegrasyon problemleri, hatalı veriler, yönetimin zorlaşması, yanlış raporlamalar ve yüksek operasyonel giderler olarak kurumlara zarar vermektedir.

Dünya'da en iyi 100 üniversitenin 93'ü tarafından, toplamda 7.300 üniversite tarafından tercih edilen, uçtan uca tüm yazılımsal ihtiyaçları karşılayan entegre bir çözüm olarak SAP, üniversiteler için en iyi alternatifi oluşturmaktadır.

Tercih aşamasında iki kritik husus vardır; birincisi doğru çözümün seçilmesi, ikincisi ise bu çözümün sağlayıcıları arasından doğru iş ortağı ile anlaşılmasıdır. Medyasoft, Türkiye'de SAP üniversite çözümü denince tecrübelerinden hareketle ilk akla gelen, bu alanda ürünleri mevcut bir iş ortağıdır. SAP ve Medyasoft işbirliği üniversitelere katma değerli teknoloji çözümleri sunmaktadır.