Üniversitelerde Kurumsal Kaynak Planlama yazılımları ne işe yarar?

Kurumsal Kaynak Planlama yazılımları, üniversite yönetimini yapan tüm idari birimlerin süreçlerini entegre bir şekilde yönetmelerini sağlar.

Muhasebe, finans, insan kaynakları, satın alma, stok yönetimi, idari işler, bilgi işlem vb. tüm birimler, birbiri ile entegre olarak şeffaf bir sistemle minimum operasyonel eforla işlerini yönetebilirler.

Klasik anlamda ERP çözümünün ötesinde, üniversitelerin kendilerine özgü ihtiyaçları SAP Kurumsal Kaynak Planlama çözüm ailesi içinde karşılanır.

Yalnızca süreçlerin entegre bir sistemde yönetilmesi değil, anlık olarak doğru raporlamaların yapılabilmesi, süreçlerin cihaz ve lokasyon bağımsız olarak mobil cihazlardan yönetilebilmesi de sağlanmaktadır.

Üst yönetim dilediği anda doğru raporlamalara ulaşabilmekte, veri karmaşası, entegrasyon problemleri ortadan kalkmaktadır. SAP çözüm ailesi içinde Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı diğer SAP çözüm ailesi ile entegre olduğu için, tüm birimler birbiri ile sistem üzerinde konuşabilmekte ve süreçler operasyonel verimlilik ve tutarlılıkla ilerlemektedir.