SAP Recognized Expertise Sertifikalarımız

SAP’nin; sektörel uzmanlık, sertifikalı danışman sayısı, başarılı proje sayısı gibi kriterleri göz önünde bulundurarak verdiği Recognized Expertise sertifikalarımız, uzmanlıklarımızı kanıtlar nitelikte.

Sertifika aldığımız bazı alanlar:

Endüstriler:

•Consumer Products (Tüketici Ürünleri)
• Higher Education & Research (Eğitim Sektörü)
• Public Sector (Kamu Sektörü)

Çözümler:

•Financial Management (Finansal Yönetim)
• Human Capital Management (İnsan Sermayesi Yönetimi)
• Manufacturing (Üretim)
• Business Intelligence (İş Zekası)