Swift ile iPhone ve iPad Uygulama Geliştirme Eğitimi

Masaüstü ya da web tabanlı uygulamalar geliştiren, bilgi ve becerilerini IOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar üzerinde kullanmak isteyen kişiler için mükemmel bir eğitim...

Swift Nedir?

Apple'ın tanıtımlarında Python ve Objective-C’den çok daha fazla hızlı olduğunu ve Syntax’nın çok daha sade ve kolay olduğunu belirttiği iPhone ve iPad uygulama geliştirmek için kullanılan yazılım dili.

Apple'ın yeni yazılım teknolojisi olan Swift ile mobil uygulama geliştirmek için Türkiye'de ilk defa Medyasoft tarafından verilecek bu eğitime katılabilirsiniz

Swift ile iPhone ve iPad Uygulama Geliştirme Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

Bu eğitim, masaüstü ya da web tabanlı uygulamalar geliştiren, bilgi ve becerilerini IOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar üzerinde kullanmak isteyen kişiler için uygundur. Özellikle kurumsal firmaların iPhone ve iPad uygulama ihtiyaçlarını karşılayacak personel yetiştirmelerini sağlayacaktır. Ayrıca; üniversite öğrencilerinin iş hayatına atılmadan önce yeni teknoloji ürünleri ile ilgili yazılım geliştirmede kendilerini geliştirmek isteyen kişiler için faydalı olacaktır.

Eğitim Ne Kazandırır

Eğitime katılan kişiler, iPhone ve iPad cihaz özelliklerini ve uygulamaları hakkında detaylı bilgiye sahip olacak ve Swifti kullanarak, Cihaz özelliklerine göre uygulama geliştirme yöntemlerini öğreneceklerdir.  Web servisler ile cihaza veri aktarımı gibi önemli konularda uygulama geliştirebilecek düzeyde bilgi sahibi olacaklardır.

Ön koşulları nelerdir?

Bu eğitime katılacak olan kişilerin sahip olmaları gereken önkoşullar şunlardır:
 • Literatür takip edebilecek teknik seviyede İngilizce bilmek. (Kaynaklar İngilizce olacaktır)
 • Daha önce herhangi bir programla dili bilmek; Projede yer almış olmak ya da temel programlama dili bilgisine sahip olmak.

Eğitim Konu Başlıkları Nelerdir?

  Swift Diline Giris
 • Swift'de Sınıf Arayüzü (Class Interface) Nasıl Tanımlanır?
 • Sınıfa Ait Metotların Tanımlanması
 • Sınıf Gerçekleştirimi
 • Sınıftan Bir Örnek Oluşturma
 • Metotları Çağırma
 • Arayüz ve Gerçekleme Dosyalarını Ayırma
 • Swift Dilinde Veri Tipleri, İşlem Operatörleri ve Çeşitli İfadeler
  Sabitlerden Oluşan İfadeler
 • int Türü İfadeler
 • float Türündeki İfadeler
 • Gösterge İfadeleri
 • Gösterge İfadeleri ve Değerleri
 • Operatörlerin Öncelikleri ve Birleşme Sıraları
 • İkili Aritmetiksel Operatörler
 • Aritmetiksel Atama Operatörleri
 • İlişkisel Operatörler
 • Mantıksal Operatörler
 • Cast Operatörü
  if Deyimi
 • İç İçe if Deyimleri
 • if-else-if Basamak Yapısı
  switch/case Yapısı
 • Döngü (Loop) Oluşturma
 • Miras Alma (Inheritance), Çok Biçimlilik
  Süper Sınıftan Alt Sınıf Üretme
 • Ön İşlemci Komutları ve Makrolar
 • Basit Makro Tanımları
 • Diziler ve Sözlük Nesneleri
  Bir Dizi Nesnesi Oluşturmak
 • Dizideki Eleman Sayısını Bulmak
 • Bir Dizi Nesnesinin Elemanlarına Erişme
 • Dizi Elemanlarına Hızlı Numaralama (Fast Enumeration) Yöntemi ile Erişmek
 • Dizi Nesnesine Eleman Eklemek
 • Dizi Nesnesinde Araya Eleman Ekleme
 • Dizi Nesnesinin Bazı Elemanlarını Silme
 • Dizi Nesnelerini Sıralama
  Fonksiyonlar
 • Objective-c Dilinde Bir Fonksiyonun Yapısı
 • Fonksiyonların Tanımlanması
 • Fonksiyonlarla İlişkili Terimler return Deyimi
 • Fonksiyon Çağrıları
 • Fonksiyon Çağırma Teknikleri
 • Fonksiyonları Değer ile Çağırma
 • Fonksiyonları Referans ile Çağırma
  Dosya İşlemleri
 • NSFileManager ile Dosyaları Okuma ve Dosyalara Bilgi Kaydetme
 • NSFileHandle Sınıfını Kullanarak Dosyalarla İşlemler
 • Dosya İçinde Konumlanma Dosyadan Veri Okuma Dosyaya Veri Yazma
 • Dosya İçeriğinin Silinmesi Nesne Yönelimli Programlama
  Swift Yüklenmesi ve Temel Kullanımı (Swift Kullanımı)
 • Storyboard ve Storyboad olmadan uygulama geliştirme esasları
 • iOS Proje Tipleri
 • İlk iPhone Uygulaması
 • Interface Builder ve UIViewController Sınıfı Yeni Bir ViewController Oluşturmak
 • Interface Builder Kullanımı
 • Görsel Komponentler Sunucu ile Bağlantı
 • Yerelleştirme(Localization)
 • Web Komponentleri ve Özellikleri
 • Uygulamalarda Fotoğraf Çekmek
 • Uygulamalarda Video Oynatmak
 • Uygulamalarda Ses Kaydetmek
 • Uygulamalarda Konum Servisleri ile çalışmak
 • UIView Animasyonları
 • Harita Kullanimlari iOS Uygulamalarında Kod ile Görsel Öğeler Yaratma
 • Gesture Recognizer Yerel Uyarılar (Local notifications)
 • iPhone'da Sensör Kullanımı
  Kod Tarafında Gereken Geliştirmeler
 • Uygulama İçi Ürünleri Tanımlama
 • Harici Kütüphaneler İle Çalışma
 • HTTP işlemleri
 • JSON İşlemek
 • SQLite'ın Kullanımı

Eğitim Hakkında Daha Ayrıntılı Bilgi İçin

Eğitim departmanından Leyla Aydın ile görüşebilirsiniz
leyla.aydin@medyasoft.com.tr
Direkt    0216 977-70-76
Santral  0216 977-70-70