Şimdi açık kaynaklı veri tabanı zamanı

  • Dünyada açık kaynak kodlu veri tabanları hızla yaygınlaşıyor. Gartner 2017 raporlarında, 2018 yılı itibariyle özellikle yeni projelerde açık kaynak kodlu veri tabanı kullanımının %70'lere varacağı belirtildi.
/documents/GenelIcerik/post2.jpg

Dünyada açık kaynak kodlu veri tabanları hızla yaygınlaşıyor. Gartner 2017 raporlarında, 2018 yılı itibariyle özellikle yeni projelerde açık kaynak kodlu veri tabanı kullanımının %70'lere varacağı belirtildi. Bu yönelimde, düşük lisans maliyetleri yanında güvenlik, rekabetçilik ve yenilikçilik gibi unsurlar ana etken olarak ortaya çıkmaktadır.

Ticari şirketler tarafından pazarlanan kapalı kodlu veri tabanı sistemlerinin lisans ve bakım maliyetleri on milyonlarca dolarlara kadar çıkabilmekte. Açık kaynak kodlu ürünlerin kullanılması, cari açığın kapatılmasında bir fırsat sunmaktadır. Veri tabanı pazar büyüklüğü 2017 rakamlarına göre dünyada 37 milyar dolar, Türkiye'de 166 milyon dolardır. 2020 yılında bu rakamların dünyada 47 milyar dolar ve Türkiye'de 232 milyon dolara yükselmesi öngörülmektedir.

Güvenlik tarafında ise, ticari veri tabanları kapalı kod yapısına sahip olduğu için, arka planda ne işlemler yapıldığı bilinmemektedir. Şirketlerin ve özellikle de ülkenin güvenliğini tehdit edebilecek açıklara karşı açık kaynak kodlu ürünler ve kurumlara özel geliştirmeler ile gerçek anlamda güvenlik sağlanabilir.

Açık kaynak kodlu veri tabanları, ticari veri tabanları tarafından sağlanan özelliklerin büyük kısmını karşılamaktadır. Bu veri tabanlarının esnek yapısı sayesinde ek özellikler geliştirmek mümkün olmaktadır. Açık kaynak kodlu veri tabanı kullanımının ülkemizde de teşvik edilmesi ve özellikle kamu kurumlarının bu yönde cesaretlendirilmesi, hem ulusal güvenlik açısından fayda sağlayacak, aynı zamanda açık kaynak kodlu veri tabanları için servis ve ek özellikler geliştiren güçlü bir ekosistemin oluşması sağlanacaktır. Bu şekilde bilgi sistemi altyapıları, yurtdışına herhangi bir lisans ücreti ödenmeden tümüyle yerel mühendislerimiz ile uçtan uca kurulabiliyor olacak, katma değerli ekonomiye geçiş yolculuğumuzda değer katacaktır.

Açık kaynak kodlu veri tabanı kullanımı konusunda Türkiye'de öncü kurumlar ve uygulamalar mevcuttur. Örneğin, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın uygulamaya aldığı ve 200 bin mükellef ile başlanan ve bir yıl içerisinde 3 milyon ticari mükellefin muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği Defter-Beyan Sistemi, açık kaynak kodlu bir veri tabanı (PostgreSQL) üzerinde çalışmaktadır. Bu sistem, 3 milyon kullanıcı ile aylık 120 milyon belge işleme ve 1.2 milyar veri tabanı işlemi yürütme kapasitesine sahiptir ve ayda 450 GB veri tabanı büyümesine göre planlanmıştır. Bu güçlü, yenilikçi ve öncü uygulamaların, tüm kamu kurumlarına ve özel sektöre örnek olmasını diliyoruz.

Neden PostgreSQL?

PostgreSQL, 30 yılı aşkın geliştirme temeli olan ve Kaliforniya Berkley üniversitesinde başlayan bir projedir. 1986'dan beri geliştirmesi aktif bir şekilde devam etmektedir.

Üst düzey ticari veri tabanlarında sunulan özellikleri bünyesinde barındıran PostgreSQL; birçok platformu desteklemesi, yüksek süreklilik özellikleri, veri tutarlılığı ve yüksek performansı ile dikkat çekmektedir. Popüler ticari veri tabanları ile benzer altyapıya sahip olmasından ötürü veri tabanı yöneticileri hızlı şekilde PostgreSQL yönetimine adapte olabilmektedir. Dünya üzerinde birçok kurumda kullanılmakta ve kullanımı yaygın bir şekilde artmaktadır. Özellikle Defter-Beyan Sisteminin yüksek işlem gücü, yüksek süreklilik ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasında, açık kaynak kodlu veri tabanları arasında PostgreSQL en doğru seçim olarak öne çıkmıştır.

Açık kaynak kodlu veri tabanlarının, ticari veri tabanlarına göre güçlü ve zayıf yönleri

Lisans maliyeti. PostgreSQL "sıfır" lisans maliyeti ile öne çıkıyor. Ticari veri tabanları ile kurgulanan sistemin 5 yıllık sahip olma maliyetinin milyonlarca dolar tutacağı görülmektedir.

Güvenlik. Ticari veri tabanları verilerin güvenli saklanması ve iletilmesi ile ilgili, ek maliyetler ile çeşitli opsiyonlar sunmaktadır. PostgeSQL eklenti (extension) bileşeni ile ek güvenlik özelliklerini mümkün kılmaktadır. Kaynak kodun açık olması ise arka plan bilinmezlerini önlemektedir.

Yüksek süreklilik. PostgreSQL Standby veya Log Shipping tarzı yüksek süreklilik yapılarını etkili bir biçimde sunmaktadır. Hatta Standby sunucunun salt okunur hizmet vermesini sağlayarak, rapor yükünün ikinci bir sunucuya yönlenmesini sağlamaktadır. Oracle tarafından sağlanan RAC özelliği PostgreSQL'de bulunmamaktadır. Ancak eklentiler ile yatay büyüme özellikleri sağlanmaktadır.

Veri tabanı yönetimi. Konsol üzerinde her çeşit yönetim aracı mevcuttur. Grafik arayüzü üzerinden yönetim için PgAdmin uygulaması popüler olarak kullanılmaktadır. Oracle ve MS SQL daha gelişmiş grafik arayüzlü veri yönetim araçlarına sahiptir.

Platform bağımsızlığı. PostgreSQL Linux, Windows ve Unix türevlerinde çalışabilmektedir. Oracle da benzer şekilde birçok platformu desteklemektedir. Ancak MS SQL sadece Windows üzerinde çalışmaktadır.

Eklentiler. PostgreSQL'in açık kaynak kodlu yapısı sayesinde; kullanıcının istekleri doğrultusunda ek özellikler geliştirilebilmektedir. İstenildiği takdirde veri saklama alt yapısına bile eklentiler yapmak mümkün olmaktadır. Ticari veri tabanlarının kapalı kod yapısı nedeniyle eklenti oluşturmak çok sınırlı ya da mümkün değildir.

İhsan Taşer

Managing Director at Medyasoft & Angel Investor

Grup Şirketlerimiz