Açık Kaynak Kodlu Veritabanı

PostgreSQL Eklenti Geliştirme

PostgreSQL Eklenti Geliştirme

In-Memory 

PostgreSQL içerisindeki verileri birden fazla uzak makinenin diskinde değil, hafızasında tutmamıza yarayan bir yapı olan In-Memory ile hem süreklilik hem de performans artırımı hedeflenmektedir. Veri tabanları için fazlasıyla önem arz eden ACID yapısı ile de uyumlu geliştirilen In-Memory eklentisi, yüksek devamlılık sağlar.

Columnar Store

Standart satır bazlı saklama teknolojisine sahip PostgreSQL'e kolon bazlı saklama özelliği ekleyerek hem raporlama, analiz gibi veri ambarı projelerinde güç sağlamayı, hem de veri tabanı performansını artırmayı planlıyoruz.

PostgreSQL'e esnekliğini veren "Extension" mekanizmasını aktif olarak kullanıyor ve yazılmış olan bu özelliği bir extension gibi veri tabanına dahil ediyoruz. Ayrıca veri tabanında saklanan, kullanılması planlanan verinin kaynağını da çoklu olacak biçimde esnetiyoruz. 

Yönetim Paneli

Veri tabanı yönetimi yalnızca yöneticiler tarafından değil, aynı zamanda IT departmanındaki farklı iş birimlerince de yapılıyor olabilir.

Bu sebeple PostgreSQL'in kullanımını pratikleştirmek ve birçok işlem web arayüzü ile gerçekleştirmek için, Admin Console (Yönetim Paneli) geliştirmesi yapıyoruz. Bu panel sayesinde hem bolca işlem çok kısa sürede gerçekleştirilebiliyor, hem de müdahale ve takip kolaylaşıyor.

 Yönetim konsolu aşağıdaki özellik ve araçları içerecektir:

 • Tablo ve tablo alanları büyüklük kontrolü
 • Kullanıcı işlemleri yönetimi
 • Tablo/view/index özellikleri inceleme ve yönetim
 • Stored procedure özellikleri inceleme ve yönetim
 • Veri ve SQL cümleleri sorgulama
 • Veri tabanı işleri (job) tanımlama
 • Yedekleme ve geri dönüş
 • Performans izleme ve iyileştirme
 • Geçiş (Migrasyon)
 • PL/SQL / TSQL->PL/pgSQL dönüştürücü
 • Ticari veri tabanlarından bağlantı mekanizmaları (connector) vasıtasıyla veri transferi
 • Birebir kopya çıkarma (Clone)
 • Uyarı (alert) mekanizmaları
 • Büyüme trend analizi
 • Performans metriklerinin saklanması
 • Denetim
 • Bağlantı havuzu (connect pool) yönetimi

Grup Şirketlerimiz

TELEFON
0216 977 70 70