PostgreSQL ve Diğer Veritabanı Destek - Altyapı Çözümleri

PostgreSQL ve Diğer Altyapı Yönetim, Bakım ve Destek Servisi

PostgreSQL ve diğer veritabanlarınızın verimliliği ve sürekliliği konusunda endişelenmeden işlerinize odaklanabilmeniz için Altyapı Yönetim, Bakım ve Destek Servisimizi sunuyoruz.

PostgreSQL, Oracle, MSSQL sunucuları ve altyapı bileşenleri ile sistemlerin sağlıklı biçimde çalışmaya devam etmesi için sağladığımız hizmetler şöyle:

 • Sistemlerin anlaşma seviyesine bağlı olarak 7/24 veya 5/8 çalışmaya devam etmesi
 • Altyapı bileşenleri ile ilgili uyarıların tanımlanması ve bu sayede olası hataların proaktif olarak engellenmesi
 • Log ve trace dosyalarının izlenmesi ve gerekli aksiyonların alınması
 • Ürünlerin sağlıklı çalıştığına dair düzenli kontrollerin yapılması ve aylık durum kontrol (health check) raporlarının sunulması
 • Büyümenin düzenli kontroller ile takibi ve gerekli noktalarda onay doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması
 • Yedekleme ve yedekleme günlüklerinin rutin kontrol edilerek proaktif yönetimin gerçekleştirilmesi
 • Kritik durumlarda yedekten dönme (restore) ve geri alma (recovery) işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Veritabanı tabloları istatistiklerinin periyodik olarak alınması
 • Veritabanındaki objelerin ortamlar arasında aktarımı (transfer) ve dağıtımı (deployment)
 • Veritabanı aktiviteleri hakkında gerektiğinde uygulamacılara Tuning desteği verilmesi
 • Yeni veritabanı kullanıcılarının oluşturulması ve yönetimi
 • Olağanüstü Durum merkezi sistemlerinin yönetimi

Grup Şirketlerimiz