Başarılarımız

Gelir İdaresi Başkanlığı Defter Beyan Sistemi

Serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin yanı sıra işletme hesabı esasına göre defter tutanlar ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin yapılan kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sisteminin birinci fazı 1/1/2018 tarihi itibariyle hizmet vermeye başladı. ePlatform, bu Sistemi Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde %100 yerli kaynaklar ile geliştirdi.

Devamını Oku