Kızılay ile Öğrencilere, Öğrenim Hayatlarında Destek Olmak için Hazırlanan “Kızılay Bursları Projesi” Başladı
Yayınlanma Tarihi: 05.08.2021

Kızılay ile Öğrencilere, Öğrenim Hayatlarında Destek Olmak için Hazırlanan “Kızılay Bursları Projesi” Başladı

Kızılay ile Öğrencilere, Öğrenim Hayatlarında Destek Olmak için Hazırlanan “Kızılay Bursları Projesi” Başladı

Kızılay, kurulduğu 1868 yılından bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenir. Kızılay; kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında faaliyet sunmaktadır.

Kızılay Genel Merkezi ve Şube/Temsilciliklerince; eğitim kurumları ve bireysel talepler çerçevesinde, tüm eğitim seviyelerinde öğrenim gören öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda her yıl mali desteğin yanı sıra kariyer, akademik, eğitim vb. alanlarda da destekler sağlanmaktadır. Öğrenim hayatlarını devam ettirmekte güçlük çeken öğrencilere yönelik “Kızılay Bursları Projesi” ile özel bir “Burs Programı’’ hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda projede, web sitesi üzerinden burs başvurusu yapmak isteyenlerin başvuruları alınacak, tüm öğrenci başvuruları değerlendirilecek, uygun görülen adaylara burs ödemeleri yapılacaktır. Burs verilen öğrencilerin takipleri sistem üzerinden sağlanacaktır. Kızılay’da yürütülen burs başvurusu, değerlendirme, ödeme ve takip süreçleri bu projeyle uçtan uca otomatize edilecektir. Süreçlerin yürütülmesinde iş ve zaman kaybının önüne geçilecek, burs alan öğrencilerin tek bir merkezden takibinin yapılması sağlanacaktır.

Grup Şirketlerimiz